Skip to main content

Bokslutskommuniké 2012: SJ förbättrar resultatet och ökar punktligheten

Pressmeddelande   •   Feb 15, 2013 14:00 CET

Under helåret 2012 ökade SJs resultat före skatt till MSEK 498 (38) och omsättningen ökade till 8 504 (8 038). Under 2012 ökade punktligheten för fjärrtågen till 91 procent (88) och för regionaltågen till 90 procent (87), en uppgång med tre procentenheter.

– En stabil ekonomi ger utrymme för kundförbättringar samtidigt som ökad punktlighet stärker förtroendet för både SJ och järnvägen. Samtliga nya snabbtåg SJ 3000 är snart tursatta och det har varit en mycket lyckad tågintroduktion som ger allt fler möjlighet att resa med tåg, det mest miljövänliga transportsättet, säger Crister Fritzson, SJs vd.

Under fjärde kvartalet blev resultatet före skatt MSEK 106 (230) samtidigt som omsättningen ökade till MSEK 2 302 (2 199).

– Resultatet för fjärde kvartalet påverkades negativt av snöovädret den 5-6 december, av trafikreduceringar under december och av ett banarbete med kort varsel mellan Skövde och Töreboda. Men glädjande nog har resandet med SJ ökat med 5 procent med jämförbar trafik under den senaste tolvmånadersperioden, säger Crister Fritzson.

SJ har inlett det nya året med målsättningen att ytterligare öka fokus på kundlöften och resenärernas förväntningar.

– Som nytillträdd vd ser jag tillsammans med alla medarbetare fram emot att fortsätta utveckla kundfokus inom hela SJ – med förbättrad kvalitet och service, säger Crister Fritzson.

Helåret januari-december

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 8 504 (8 038)

Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 498 (38)

Koncernens resultat uppgick till MSEK 471 (36)

Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till 10,3 % (0,8)

Kvartalet oktober-december

Koncernens nettoomsättning uppgick till MSEK 2 302 (2 199)

Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 106 (230)

Koncernens resultat uppgick till MSEK 189 (177)

 

För ytterligare information kontakta SJ Pressavdelning: 010-751 51 84


Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2011 omsatte SJ 8 miljarder kronor.