Skip to main content

Fler Öresundståg på Västkustbanan Malmö-Göteborg

Pressmeddelande   •   Okt 21, 2005 14:52 CEST

Från den 8 januari utökas antalet tågförbindelser med Öresundståg mellan Malmö och Göteborg från dagens 8 till 14 förbindelser. Mellan Halmstad och Göteborg blir det halvtimmestrafik i pendellägena på morgnar och eftermiddagar Trafikökningen kan ske genom att Skånetrafiken och Hallandstrafiken köpt in ytterligare Öresundståg.

SJ, Skånetrafiken och Hallandstrafiken har nu träffat en överenskommelse om utökad Öresundstågstrafik mellan Malmö och Göteborg på Västkustbanan. För Skånes del innebär det en utökning från 8 till 14 förbindelser, på sträckan Helsingborg-Halmstad-Göteborg. Mellan Halmstad och Göteborg blir det totala antalet förbindelser 21, per dag och riktning.

Den utökade trafiken blir möjlig genom att såväl Skånetrafiken som Hallandstrafiken skaffat ytterligare Öresundstågsätt och tecknat överenskommelse med SJ om trafiken fram till i första hand sommaren 2008.

– Vi gläder oss åt det utökade trafikuppdraget och att vi nu kan möta den ökande efterfrågan på bra tågtrafik på Västkustbanan, säger Magnus Andersson, regionansvarig för avtalstrafiken hos SJ. Nu kan vi erbjuda betydligt fler avgångar och därmed fler sittplatser.

– Skånetrafiken ökar successivt trafiken med Öresundståg inom länet, över Öresund och till angränsande regioner. Nya tåg levereras just nu och några av dessa möjliggör utökningen på Västkustbanan norr om Helsingborg, berättar Claes Ulveryd, tågchef på Skånetrafiken. Med denna satsning förbättrar vi möjligheterna för främst Båstad och Ängelholm, men alla städer längs Västkustbanan är vinnare.

– Jag är väldigt nöjd med att vi har kommit överens med SJ och nu kan erbjuda kraftiga förbättringar såväl vad gäller antalet avgångar som komforten ombord. Den här satsningen kommer att få många pendlare att ställa bilen för att istället bekvämt ta sig till och från arbetet med Öresundstågen. På några års sikt räknar vi med ett ökat tågpendlande på närmare 100%, säger Tore Fritzson, styrelseordförande i Hallandstrafiken.


SJ Presstjänst 08-762 44 55