Skip to main content

Ny tågdoktor minimerar förseningar på spåret

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 16:26 CET

Linköpings Universitet upprättar tillsammans med SJ och Banverket en helt ny doktorandtjänst. Forskningen ska öka punktligheten på de svenska järnvägsspåren.

– Det är ett nytt grepp för att minska störningarna i järnvägstrafiken. Målet är bättre punktlighet inom tre år, säger Dan Olofsson, chef för produktionsplaneringen på SJ.

I snitt nio persontåg av tio kommer i tid till slutstationen. Men främst snabbtågen – som åker längre sträckor – drabbas av förseningar. Trängseln på spåren gör att en försening ofta leder till följdförseningar som drabbar många resenärer. För att minska problemen bekostar SJ, forskningsstiftelsen Vinnova och Banverket en helt ny doktorandtjänst på Linköpings Universitet.  Avdelningen för Kommunikations- och transportsystem på Linköpings Universitet har stor erfarenhet av att utveckla avancerade matematiska algoritmer för att lösa olika typer av planeringsproblem, som tidtabellsläggning.

– Med noggrannare beräkningar kan vi optimera tidtabellen för att minimera förseningar. Det här doktorandprojektet är spännande och viktigt för SJ och tågtrafiken. SJs mål är att ge resenärerna bättre service och kvalitet, säger Dan Olofsson.

– Järnvägsnätet är ett stort och komplext system där en liten störning i en del av landet kan växa till stora störningar i en annan del. För att använda den begränsade kapaciteten på järnvägsnätet effektivt är det viktigt att vi skaffar oss bättre förståelse för de samband som påverkar hur störningar fortplantas, säger Tommy Jonsson, planeringschef för Banverkets Leveransdivision.

Planen är att den nya doktoranden börjar sitt forskningsprojekt i april. Målet med forskningen är att lämna förslag på:

  • Lämpliga mötesstationer för tåg längs spåren
  • Hur avgångstider ska ändras för att skapa ett jämnare trafikflöde
  • Var tåg lämpligast kan mötas eller köra om varandra längs spåren
  • Tidpunkter där extra tidsmarginaler bör läggas in i tidtabeller

Forskningen blir extra viktig eftersom persontrafiken i Sverige avregleras helt under 2010. Då förväntas fler järnvägsbolag vilja köra på de redan många gånger trånga spåren.

– Resultatet av den här forskningen kommer förstås att gynna samtliga järnvägsbolag. Men blir projektet lyckat är förstås resenärer och godstransportköpare de största vinnarna, säger Tommy Jonsson.

– Det här projektet handlar om att skapa robusta tidtabeller, där de småförseningar som alltid kommer att uppstå, kan hanteras på bästa möjliga sätt utan att påverka övrig trafik, säger Anders Peterson, universitetslektor i trafiksystem vid Linköpings universitet.

Ansökningar till den nya doktorandtjänsten ska skickas till Linköpings universitet senast den 15 januari. För mer information se: http://kts.itn.liu.se/trafiksystem/tidtabell

 

För mera information:

SJs Pressavdelning: tel 010-751 51 84

Banverkets Pressavdelning: 0774-410 910

Universitetslektor Anders Peterson Linköpings universitet, 0730-77 19 24

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval – världens tuffaste miljömärkning. 2008 omsatte SJ 9 miljarder kronor.