Skip to main content

Rikstrafiken och SJ förlänger avtalet för Kust till Kustbanan

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2006 13:35 CET

Rikstrafiken och SJ har kommit överens om att utlösa optionen som förlänger avtalet om tågtrafik på Kust till Kustbanan på sträckan Kalmar/Karlskrona –Göteborg. Förlängningen avser ett år och avtalet gäller perioden juni 2007 – juni 2008.

Rikstrafiken har handlat upp tågtrafiken på Kust till Kustbanan sedan 2002 och det nuvarande avtalet sträcker sig fram till juni 2007. Utlösandet av optionen innebär endast mindre förändringar för resenärerna på sträckan.

– SJ har under perioden som dom kört trafiken på Kust till Kustbanan gjort detta på ett mycket bra sätt. Resenärerna är nöjda med trafiken och det känns mycket bra för oss att vi kunnat komma överens med SJ om att utlösa optionen om ett ytterligare år. Detta gör också att vi kommer att bra förutsättningar för att utreda hur trafiken som Rikstrafiken handlar upp på Kust till Kustbanan ska se ut efter 2008, säger Staffan Widlert, Generaldirektör på Rikstrafiken.

– Det känns glädjande att ha fått Rikstrafikens fortsatta förtroende för trafiken på Kust till Kustbanan, säger Helena Leufstadius, chef för Trafikavtal och Marknadsanalys vid SJ. Nu får vi en kontinuitet ytterligare ett år, vilket gynnar såväl pendlarna som alla andra som reser utmed Kust till Kustbanan. Resandeutvecklingen utmed Kust till Kustbanan är mycket positiv och vi kan summera en tillväxt i resandet på 7 % mellan år 2004 och 2005.

– Trafiken öster om Alvesta hänger nära ihop med Öresundstågstrafiken på sträckan Kalmar-Alvesta-Malmö. Vi kan nu synkronisera tågtrafiken med de andra förändringar i Öresundstågtrafiken som kan komma från sommaren 2008, säger Helena Leufstadius.


Ytterligare upplysningar:

Staffan Widlert, Generaldirektör Rikstrafiken, 070-316 76 01
Olof Lundvall, Informationsansvarig Rikstrafiken, 070-316 76 09
SJ Presstjänst, 040-20 20 90, 08-762 44 55