This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

SJ bästa hållbarhetsvarumärke för andra året

SJ är branschbäst på hållbarhet bland alla svenska tåg-, buss- och taxibolag. Det visar undersökningen Sustainable Brands som korar Sveriges mest hållbara varumärken. 8 015 konsumentar röstade fram SJ som mest hållbara persontransportföretag. Totalt har SJ gått från 11:e till 8:e hållbaraste varumärke.

– Hållbarhet är ett av de allra viktigaste områdena för SJ. Vi har jobbat extra hårt med hållbarhetsfrågorna det senaste året och det känns väldigt bra att vi nu får ett bevis på att våra resenärer uppmärksammat detta, säger SJs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren.

 I Sustainable Brands undersökning fick drygt 8 000 konsumenter svara på frågor om hur de uppfattar och bedömer arbetet med miljö- och socialt ansvarstagandet bland 200 varumärken inom 16 olika branscher. Inom persontransportbranschen för tåg-, buss och taxi tävlade 19 varumärken och SJ bedöms som det företag som tar störst ansvar för miljö och hållbarhet. Det är andra året i rad som SJ vinner sin klass i Sustainable Brands. Tvåa blev SL och trea Swebus.

– Hållbarhetsarbetet är en mycket viktig del av SJs arbete och varumärke. Det visar vi inte minst med vår årliga hållbarhetsredovisning som följer riktlinjerna för GRI, Global Reporting Initiative. I februari premiärkörde vi vårt nya snabbtåg, SJ 3000, där vi lagt ned ett stort arbete för att skapa det mest miljövänliga och energisnåla tåget i Sverige, säger Elisabeth Lindgren.

Sustainable Brands är Sveriges största varumärkesundersökning om hållbarhet. Bakom den årliga undersökningen står mediaföretaget IDG (International Data Group). Basen för undersökningen är de 10 principer som finns i FN:s Global Compact och som behandlar företagens ansvar för miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och motverkande av korruption. Målet med undersökningen är att visa på vikten av att arbeta mer affärsorienterat med hållbarhetsfrågorna och kommunikationen kring dessa.

– Svenska konsumenter anser att företagens hållbarhetsarbete har en betydande påverkan på deras köpbeslut och hållbarhetsargumentet får allt större betydelse, säger Erik Hedén, ansvarig för undersökningen Sustainable Brands.

I SJs egna kundundersökningar är det tydligt att miljöhänsyn är en viktig del i valet att resa med tåg.

– Nästan hälften av våra resenärer väljer tåget för miljöns skull. Ett obestridligt faktum är att 15 000 resor med tåg motsvarar samma koldioxidutsläpp som en enda flygresa innebär, säger Elisabeth Lindgren.

Bilden: SJs kommunikationsdirektör tar emot priset som årets Sustainable Brand i transportklassen av IDG:s Erik Hédén. Foto: Kristofer Spiridonoff

 För mera information, kontakta SJs Pressavdelning: 010-751 51 84.

SJs kommunikationsdirektör Elisabeth Lindgren nås på  010-751 55 01 och Erik Hedén, IDG Sveriges analyschef, på 0708-65 13 97.

Ämnen

Taggar


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 291 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt