Skip to main content

SJ effektiviserar för att öka konkurrenskraften

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 13:35 CEST

Under årets första kvartal ökade resandet med SJ med 3 procent, exklusive Öresundstrafiken. Omsättningen uppgick till 2 112 MSEK (2 116) och resultatet före skatt till 83 MSEK (152).

SJ hade en något svagare resandetillväxt under första kvartalet 2009 jämfört med samma period i fjol.

- Vi ser en minskad ökningstakt i resandet men jämfört med industrin i övrigt har vi hittills klarat oss förvånansvärt bra. Vi håller en hög beredskap för att vidta åtgärder om konjunkturen skulle försämra för oss ytterligare, säger SJs VD Jan Forsberg.

För att möta den förestående avregleringen inom järnvägsindustrin och den ökade konkurrensen på spåren, genomför SJ ett besparingsprogram som skall sänka kostnaderna med 15 procent före utgången av 2010.

- SJ skall bli effektivare i alla led och personalminskningar kan inte uteslutas även om målsättningen är att detta skall lösas med naturliga avgångar så långt som möjligt. Samtidigt satsar vi på mer flexibla och attraktiva sätt att resa. Vi expanderar bland annat genom tågcharter och evenemangsresor, säger Jan Forsberg.

Fakta om perioden januari-mars 2009:

Nettoomsättningen uppgick till 2 112 MSEK (2 116)
Resultat före skatt uppgick till 83 MSEK (152)
Periodens resultat uppgick till 60 MSEK (108)
Avkastning på eget kapital uppgick till 12 % (14)

Rapporten och VDs presentation finns att hämta på www.sj.se/q1

SJs Pressavdelning: tel 010-751 51 84

Varje dag reser 115 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 000 anställda arbetar för att tågresorna skall vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 250 stationer mellan Narvik och Berlin. SJs eltåg i Sverige drivs till 100 procent av förnybar energi från vatten- och vindkraft. Resorna är märkta med Bra Miljöval - världens tuffaste miljömärkning. Tågresandet ökar med 10 procent varje år och 2008 omsatte SJ 9 miljarder kronor.