This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Pressmeddelande -

SJ topprankas på Twitter

När nya topplistan Twitterbarometern lanserades igår var SJ ett av de mest inflytelserika företagen på Twitter. Ett bevis på att satsningen på sociala medier gett resultat.

 SJ startade sitt konto på Twitter i oktober 2009 och fick snabbt många nya följare. Idag har SJ-kontot drygt 12 500 följare och redaktionen består av 9 personer. En framgångsfaktor är att kontot hela tiden är aktivt och snabbt svarar på tilltal. Inom de närmaste dagarna kommer SJ att ha skickat ut totalt över 50 000 tweets. Sedan april 2010 finns även SJ på Facebook och har närmare 10 000 följare.

MedieAkademin lanserade igår sin helt nya rankinglista under namnet Twitterbarometern. Den är framtagen i samarbete med analysföretaget Aitellu och Marie Grusell som är medieforskare och lektor vid Göteborgs Universitet. På listan rankas konton efter olika kategorier och bland Företag/Organisationer intar SJ andraplats efter Spotify.

-  Vår satsning på sociala medier har inneburit en helt ny kanal där vi effektivt kan föra konstruktiva diskussioner med våra resenärer och andra intressenter. Det har fört oss ännu närmare kunden och vi kan snabbt ta till oss de tips och råd som resenärerna och övriga kommer med, säger Elisabeth Lindgren, kommunikationsdirektör på SJ.

För att kunna ranka de olika twitterkonton som finns har Twitterbarometern utgått ifrån både ren statistik, som exempelvis antal följare, men också gjort en redaktionell bedömning. Resultatet i de olika kategorierna sprids nu snabbt på Twitter, trots att det är första året som MedieAkademin producerar Twitterbarometern.

Twitterbarometern 2012: Företag/Organisationer

01. Spotify @Spotify

02. SJ @SJ_AB

03. Piratförlaget @piratforlaget

04. Timbro @timbro

05. Westander @Westander

För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, telefon 010-751 51 84

Ämnen

Taggar


SJ är ett svenskt reseföretag som erbjuder hållbara tågresor i egen regi och i samarbete med andra. Koncernen hade 4 600 medarbetare och en omsättning på cirka 8,6 miljarder kronor under 2019. Som marknadsledande tågoperatör knyter SJ ihop Sverige, liksom Skandinaviens huvudstäder. Varje dag väljer 150 000 personer att resa med någon av SJs 1200 avgångar från 291 stationer. SJ ägs av svenska staten och har som uppdrag att driva lönsam persontrafik på järnväg.

Presskontakt