Skip to main content

SJ kraftsamlar inför vintern och framtiden

Pressmeddelande   •   Okt 25, 2010 11:00 CEST

SJ går på högvarv för att gå i mål med åtgärdsprogrammet inför vintern. Det handlar bland annat om vintersäkrade fordon, ökad verkstadskapacitet, förebyggande avisningsbehandling, ny kundgrupp för bättre information och service till resenärerna samt förberedda trafikreduceringsprogram inför vintern. 

– Jag konstaterar att det allra mesta av allt det vi planerat att göra i vårt åtgärdsprogram genomförs enligt tidplan, säger Jan Forsberg, SJs VD och fortsätter:

– Det första av våra 20 nya snabbtåg testkörs nu i Sverige. Under senare delen av 2011 sätts tågen i trafik. Vi planerar dessutom för att investera i 20 höghastighetståg som kan gå i 250 kilometer i timmen. Vår satsning på underhåll har ökat de senaste fem åren från 700 till 900 MSEK kronor per år och under samma period har vi investerat i fordon för sex miljarder kronor. SJ är idag ett ekonomsikt starkt företag.

Under tredje kvartalet 2010 gjorde SJ ett något sämre resultat än motsvarande period ifjol. Periodens resultat har bland annat påverkats av de åtgärder som genomförs för att stärka leveranskvaliteten och förbättra servicen gentemot våra kunder. SJ inför också inom kort en ny och förbättrad restidgaranti. Den innebär att resenärerna kan välja mellan kontant ersättning eller värdebevis vid förseningar. Vid kontant ersättning utgår ersättning med 25 respektive 50 procent av resans värde vid förseningar på över en respektive två timmar. Vid ersättning med värdebevis utgår ersättning med 50 respektive 100 procent av resans värde vid förseningar över 30 minuter respektive en timme.

– För dem som väljer värdebevis höjs alltså ersättningen samtidigt som tidsgränsen för ersättning sänks. Sänkningen till 30 minuter innebär en klar förbättring för pendlarna, säger Jan Forsberg.

Delårsperioden januari – september 2010

•     Nettoomsättningen uppgick till MSEK 6 365 (6 430).

•     Resultat före skatt uppgick till MSEK 389 (452).

•     Periodens resultat uppgick till MSEK 287 (333).

•     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 72 (83).

•     Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 % (11,8).

•     Extra kostnader på grund av extremvintern under kvartal ett uppgick till MSEK 270

    Extra intäkter till följd av askmoln och inställda flyg uppgick till MSEK 70

 

Aktuellt kvartal juli – september 2010

•     Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 054 (2 095).

•     Resultat före skatt uppgick till MSEK 169 (198).

•     Periodens resultat uppgick till MSEK 126 (147).

•     Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 32 (37).

•     Avkastning på eget kapital uppgick till 9,5 % (11,8).

•     Tågolycka i Kimstad inträffade 12 september.

•     Botniatåg, SJs och DBs gemensamägda bolag, startar trafiken i Norrland på uppdrag av Norrtåg.

•     SJs nya snabbtåg är på väg till Sverige. Första tåget testas nu i Västerås.

•     X 2000-flottans balkar har renoverats och har påverkat såväl utbud som punktlighet.

För ytterligare information kontakta SJs presstjänst på telefon 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 500 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ trafikerar 230 stationer mellan Narvik och Berlin. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.