Skip to main content

SJ och Samtrafiken förenklar kollektivtrafikresandet

Pressmeddelande   •   Jan 12, 2010 14:30 CET

 

Tillsammans med SJ gör Samtrafiken nu det ännu enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige. Den unika produkten Resplus Årskortstillägg gör att de resenärer som har ett årskort hos SJ kan resa obegränsat med läns- och tätortstrafik i hela Sverige på ett enda kort under ett helt år.

Allt detta gör det enklare och mer attraktivt för de resenärer som reser mycket interregionalt att resa med den lokala och regionala kollektivtrafiken. Man behöver inte känna till vem som kör på olika ställen, var man kan köpa sin biljett och hur mycket varje enskild resa kostar.

– Nu förenklar vi för resenären eftersom det inte längre behövs en utskriven pappersbiljett för resor med länstrafikbolagen som komplement till SJ Årskort, säger Nina Hornewall, Försäljningsdirektör på SJ. Vi tror att kunderna kommer att uppskatta möjligheten att få tillgång till länstrafikens alla 50 000 hållplatser med sitt SJ Årskort.

En kom-fram-garanti finns för hela resan som genomförs med Årskort med Resplustillägg som färdbevis.

För att söka sin Årskortsresa kan man använda en specialdesignad variant av reseplaneraren Resrobot för att söka fram möjliga avgångar som gäller med sitt Resplus Årskortstillägg. Reseplaneraren hittar man på den här adressen: http://arskort.resrobot.se/

- Samtrafiken är den part som står för samverkan i branschen så det var en självklarhet för oss att utveckla denna produkt säger Mattias Andersson, Affärsansvarig för Resplus på Samtrafiken.

Resplus Årskortstillägg baseras på en prisöverenskommelse mellan trafikhuvudmännen och Resplus, där ersättning till deltagande företag utgår från en gemensam pott av försäljningsintäkter. Samtrafiken står bakom intäktsfördelningen och sätter upp regler för att det ska fungera smidigt för resenärer och trafikföretag.

Resplus Årskortstillägg möjliggörs tack vare användandet av Resekortet ABs tekniska specifikation för Resekortet och är dessutom ett delprojekt i branschens Fördubblingsprojekt.

Mer information om Resplus Årskortstillägg, www.resplus.se/arskort, Mattias Andersson, Telefon 070-762 44 33

Mer information om SJ Årskort, www.sj.se, Nina Hornewall, Telefon 010-751 5723

 

Varje dag reser närmare 110 000 resenärer med SJs tåg från cirka 220 stationer mellan Narvik och Berlin. 2007 omsatte SJ 8,3 miljarder kronor. 4 000 SJare arbetar för att tågresan ska vara enkel, bekväm och trygg. SJs eltåg är märkta med Bra Miljöval – de uppfyller världens tuffaste miljökrav. Frekventa resenärer samlar förmåner och poäng som medlemmar i SJ Prio.

Samtrafiken i Sverige AB bildades år 1993 och ägs av 32 trafikföretag i Sverige. Vårt uppdrag är att genom samverkan mellan ägarna knyta ihop Sveriges kollektivtrafik så att resenärerna kan erbjudas resor som på ett enkelt och smidigt sätt kombinerar olika färdmedel och trafikföretag. Genom väl fungerande resekedjor, lättillgängliga Resplusbiljetter och olika lösningar för att informera om resemöjligheter förenklar vi för Sveriges kollektivtrafikresenärer och ökar därmed resandet med våra ägare.