Skip to main content

SJ ökar omsättningen och förbättrar resultatet under första halvåret

Pressmeddelande   •   Jul 26, 2013 10:00 CEST

Under första halvåret ökade SJs nettoomsättning till MSEK 4 522 (4 125) och resultatet före skatt till MSEK 109 (98). Under andra kvartalet ökade nettoomsättningen till MSEK 2 335 (2 130) och resultatet före skatt till MSEK 101 (60).

– SJs investering i nya tåg och därmed fler sittplatser ger nu avkastning. En utökad tågtrafik i koncernen, ökad avkastning på snabbtågssträckan Köpenhamn/Malmö-Stockholm i kombination med kostnadsbesparingar har påverkat resultatutvecklingen i positiv riktning. SJ utvecklar nu erbjudandet ytterligare och vässar sig för att möta den ökande konkurrensen. Samtidigt har en långsiktig plan, med perspektiv på 20-30 år framåt, tagits fram för att säkra vår långsiktiga lönsamhet och konkurrenskraft, säger Crister Fritzson, SJs VD och fortsätter:

– SJs affärsmöjligheter ökar med en ny snabbtågsflotta i form av SJ 3000 i trafik. Dessutom kommer hela SJ 2000-flottan att upprustas och moderniseras för flera miljarder kronor. Det faktum att Trafikverket satsar 109 miljarder kronor på upprustning av järnvägen fram till 2025 gynnar också tåget som färdmedel. Men det är en nödvändighet att banarbeten genomförs med minsta möjliga kundpåverkan.

En hög punktlighet är nyckeln till ett ökat förtroende för hela järnvägsbranschen. För SJs del handlar det också om att göra det enklare, snabbare och bättre för kunderna.

Punktligheten sjönk med en procentenhet under första halvåret jämfört med fjolåret, främst beroende på störningar i infrastrukturen. Samtidigt ökade regulariteten­ – andelen tåg som gick hela sin planerade sträcka – med en procentenhet.

 – Vi är på rätt väg men inte framme ännu. Främst måste punktligheten förbättras mot det långsiktiga målet på 95 procents punktlighet för både fjärr- och regionaltågstrafik. Vi arbetar intensivt med att förbättra processer, kvalitet, tågens tillförlitlighet och tillsammans med branschen samverkar vi för att minimera förseningar, säger Crister Fritzson.

 

Delårsperioden januari-juni 2013

Koncernens nettoomsättning ökade till MSEK 4 522 (4 125)

Koncernens resultat före skatt ökade till MSEK 109 (98)

Koncernens resultat ökade till MSEK 90 (66)

Avkastning på eget kapital för koncernen uppgick till 10,4 % (4,7)

 

Aktuellt kvartal april-juni 2013

Koncernens nettoomsättning ökade till MSEK 2 335 (2 130)

Koncernens resultat före skatt uppgick till MSEK 101 (60)

Koncernens resultat uppgick till MSEK 73 (45)

 

Läs hela rapporten i bifogad pdf

För ytterligare information kontakta SJ Pressavdelning: 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2012 omsatte SJ 8,5 miljarder kronor.

Bifogade filer

PDF-dokument