Skip to main content

SJs förbättringsarbete för resenärerna fortsätter

Pressmeddelande   •   Feb 07, 2011 13:00 CET

2010 var ett tålamodsprövande år för tågresenärerna med inte mindre än fem månaders vinterväder med svår kyla och stora mängder snö. Men genom ett omfattande förbättringsprogram har SJ kunnat ta hand om resenärerna på ett betydligt bättre sätt denna vinter.

– Vi är både glada och stolta över att kundbemötandet fick bra betyg i december månads kundundersökning trots förutsättningarna, säger Jan Forsberg, SJs VD.

Sammantaget har vintermånaderna påverkat SJs resultat negativt i form av både ökade kostnader och minskade intäkter. En resultatförsämring på ca 360 miljoner kronor är totaleffekten av årets svåra vinterväder. Det visar SJs bokslutskommuniké för 2010.

­– Oavsett vad som orsakar trafikproblem så är naturligtvis SJ alltid ansvarigt för att ta hand om sina kunder på bästa sätt. Om tågen ställs in bokar vi om till andra avgångar och om tågen inte kommer fram, av något skäl, gör vi allt som står i vår makt för att ta resenärerna dit de skall med hjälp av ersättningstrafik, säger Jan Forsberg.

Helåret januari – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 8 627 (8 741)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 406 (622)
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 294 (460).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 73 (115)
 • Avkastning på eget kapital uppgick till 6,7 % (11,2)
 • Negativ resultatpåverkan på grund av extrema vinterförhållanden under första och sista kvartalet uppgick till MSEK 362
 • Ökad trafik och därmed extra intäkter som uppgick till MSEK 66, med anledning av Eyjafjallajökulls askmoln 
 • Ny och för kunderna förbättrad restidsgaranti
 • Effektiviseringsprogrammet ”konkurrenskraft 2010” har sedan starten 2009 reducerat kostnadsmassan med MSEK 500
 • Vinterförberedelserna enligt ”80-punktsprogrammet” har till största delen genomförts som planerat
 • Styrelsen har för avsikt att lämna förslag till utdelning vid styrelsens sammanträde 25 augusti, 2011               

Aktuellt kvartal oktober – december 2010

 • Nettoomsättningen uppgick till MSEK 2 262 (2 277)
 • Resultat före skatt uppgick till MSEK 17 (170)
 • Periodens resultat uppgick till MSEK 7 (128)
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till SEK 2 (32)
 • SJs nya snabbtåg är på väg till Sverige. Trafiksätts hösten 2011
 • SJ har dragit sig ur entreprenaduppdraget för Västtrafik och Östgötapendeln och överlämnat till DSB First respektive Deutsche Bahn

För mera information, ring SJs Pressavdelning: 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 människor med SJ, Sveriges största tågoperatör. 4 200 anställda arbetar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör varje dag 700 avgångar och trafikerar 170 stationer, varav 20 utomlands, mellan Narvik och Berlin. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2009 omsatte SJ 9 miljarder kronor.