Skip to main content

SJs lokförare lär sig köra miljövänligast i tågbranschen

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 08:30 CEST

Ökad punktlighet, bekvämare resa, mindre fordonsslitage och energisnålare.

Ecodrivings mål är att göra SJs förare till tågbranschens effektivaste och miljövänligaste.

– Resenärerna får en bekvämare resa och tågen får lättare att hålla tidtabellen. Det här visar att SJ ligger i framkant i teknikutvecklingen, säger Dan Olofsson, chef för SJs förare.

Tåg är det mest energisnåla transportmedlet. Men SJ räknar med en ytterligare energiminskning med minst 10 procent och minskat reparationsbehov av tågen  när lokförarna nu börjar köra miljövänligt, enligt ecodriving-modell. Med hjälp av ”grön utbildning” och mobilapp, som visar optimal hastighet i förhållande till tidtabell, framförvarande trafik, avstånd till nästa station och planerad ankomsttid, blir resan effektivare och skönare för resenärerna. Dessutom förbättras punktligheten.

– Trafik-appen säger exempelvis: 24 sekunder kvar till elbromsning och visar i realtid den lämpligaste hastigheten, säger Dan Olofsson.

Elkostnaden bara för SJs tåg ligger på närmare 370 miljoner kronor per år, så besparingsmöjligheten med ecodriving är stor. Mjukare körsätt minskar även fordonsslitaget och ökad elbromsanvändning återmatar energi in i elsystemet på järnvägen. Båda besparingarna blir stora.

Det är sällan optimalt, vare sig tidsmässigt eller komfortmässigt, att köra så fort som möjligt på banan. Enda undantaget är när lokföraren ska köra ikapp en försening.

– Tester visar att om man kör maximalt 140 kilometer i timmen istället för 160 på en 5,5 kilometer lång sträcka, så sparar man 22 procent energi trots att restiden bara blir 5 sekunder längre, säger Dan Olofsson.

Med en lugnare körning, med anpassad och mjukare inbromsningskurva, där luftmotståndet och friktion mot rälsen utnyttas, blir resan behagligare. Resenärerna får då bättre möjlighet att resa sig upp och börja plocka ned bagaget redan innan tåget stannar. Av- och påstigning blir effektivare, riskerna för tågstockning minskar och SJs tåg får lättare att hålla tidtabellen.

– För första gången får lokförarna på ett strukturerat sätt en vägledning om hur man kör tåg bäst och mest effektivt, säger Dan Olofsson.

Trafik-Appen, är en slags färddator som visar:

 • Avstånd till nästa uppehåll
 • 30 sekunders nedräkning för komfortinbromsning
 • Aktuell egen position och hastighet
 • Framförvarande tågs position och hastighet
 • Rekommenderad hastighet för energieffektiv körning

Fakta ecodriving:

 • Snabbt upp i önskad hastighet
 • Kör inte fortare än vad som behövs för att hålla tidtabellen
 • Korta, effektiva stationsuppehåll
 • Utnyttja banans lutning
 • Bromsa inte bort energi
 • Friktion mellan hjul och räls utnyttjas för minska farten
 • Använd återmatande elbroms istället för mekanisk broms

För mera information, kontakta SJ Pressavdelning, 010-751 51 84

Varje dag reser 100 000 kunder med SJ och 5 000 medarbetare verkar för att tågresorna ska vara säkra, pålitliga, bekväma och enkla. SJ kör dagligen 800 avgångar och trafikerar 160 stationer mellan Köpenhamn och Narvik. Alla resor med SJs tåg i Sverige är märkta med Bra Miljöval. 2012 omsatte SJ 8,5 miljarder kronor.