Skip to main content

Är du digital?

Blogginlägg   •   Mar 15, 2018 09:15 CET

Napoleon Truedsson är Sjöbo kommuns IT-chef. Här skriver han om digitaliseringen i kommunernas verksamheter.

Är du digital?
Förändringen går fort och det kan vara svårt att hänga med. En majoritet av dagens elever kommer att ha yrken som inte existerar idag. Företag ser över sina affärsidéer för att inte bli irrelevanta. Stadskärnor och köpcentrum påverkas av näthandeln. Det pratas om självkörande bilar, duschrobotar, elektroniska inkontinensskydd och robotar som ställer diagnoser på cancerpatienter.

Den pågående digitaliseringen är en av de faktorer som skapar störst förändring i dagens samhälle och den påverkar alla delar av samhället. Den ändrar på ett genomgripande sätt förutsättningarna för privatliv, näringsliv och offentlig sektor.

Digitaliseringen ger stora möjligheter att utföra kommunens uppdrag på helt nya sätt. Den ger möjlighet till effektiviseringar men även möjlighet till högre kvalitet och ökad medborgarnytta. Det handlar om en digital verksamhetsutveckling för att möta såväl ökande krav och förväntningar från privatpersoner och företag som de annalkande ekonomiska utmaningarna med en åldrande befolkning.

Genom att använda digitaliseringens möjligheter finns goda förutsättningar för att få en hållbar utveckling i samhället, med avseende på välfärd, arbetsmarknad, internationell konkurrenskraft och klimat.

Det finns inget egenvärde i digitalisering, utan den är snarare en viktig möjliggörare för effektivisering och ökad medborgarnytta. Genom automatisering kan verksamheter ägna sig mindre åt rutinärenden och mer åt personliga möten och annat kvalificerat arbete. Digitala lösningar kan främja samverkan, delaktighet och öppenhet.

För att den digitala utvecklingen ska bli framgångsrik måste privatpersoner och företagare ha en grundläggande digital kompetens och känna sig trygga i att använda de digitala tjänster som erbjuds. Den som saknar digital kompetens har svårt att dra nytta av de digitala lösningarna och blir begränsad i dagens smarta samhälle. Vad är t.ex. e-leg, chatt och cookies?

Testa och utveckla dina digitala färdigheter på http://digitalajag.se/

Det krävs också en infrastruktur i form av t.ex. bredband för att det digitala samhället skall fungera. Du kan lära dig mer om bredband, fiber och digitalisering på http://www.smartasamhallet.se/