Skip to main content

Allt bättre på miljö

Nyhet   •   Jul 03, 2013 11:38 CEST

Sjöbo kommun har sedan 2010 haft en positiv utveckling. En rad insatser renderar en högre placering på rankingen och en strävan efter att vara med i organisationerna Sveriges Ekokommunerna och Klimatkommunerna finns.

–Bland annat driver vi projektet Lifescape och har ett politiskt beslut på att genomföra en förstudie om biosfärområde, säger Eva Osterman, hållbarhetsstrateg. Eftersom Lifescape handlar om Europeiska landskapskonventionen har vi ett ekonomiskt och socialt perspektiv på de här frågorna.

–Vi arbetar aktivt inom flera olika områden. Bland annat har vi blivit bättre på att samverka mellan enheter/förvaltningar och mellan politiker/tjänstemän, säger Anders Lindén och radar upp flera punkter där Sjöbo kommun är aktiva på olika sätt:

·  Att vi arbetar för att nå miljönormerna för vatten, bland annat med vattenförvaltningsplanen (mycket inom miljö- och byggnadsnämndens tillsyn men även andra nämnder, t ex tekniska nämndens delaktighet i vattenvårdsförbund etc) och årligen rapporterar till vattenmyndigheterna.

·  De nya avfallskärlen; åtta sorteringsfraktioner i två kärl och tvingande matavfallssortering i kommun.

·  Att vi var engagerade i Håll Sverige rent-kampanjen i år.

·  Senaste miljöbilsupphandlingen

·  Att vi inte exploaterar skyddsvärd natur,

·  Främjande av kollektivtrafiken. Minskar biltrafiken i centrum. TRAST.

·  Vårt arbete för jämställd verksamhet – plan för lika rättigheter och möjligheter i arbetslivet etc

·  Tallbackens förskola i Blentarp grön flagg certifierad förskola sedan i våras.

·  Tillsynsplanen och behovsutredning (miljö- och byggnadsnämndens) som sträcker sig tre år..

·  Vårt engagemang i Skånes luftvårdsförbund.

Miljöaktuellts miljöranking
För femte året i rad har Miljöaktuellt genomfört en kommunranking. Resultatet baseras på Miljöaktuellts egna enkät som kommunerna svarat på och 7 andra källor (Gröna Bilister, Grön Flagg från Håll Sverige Rent, SKL Insikt från Sveriges kommuner och landsting, Vattenmyndigheten, Boverkets miljömålsenkät, Ekomatcentrum samt, Kolada – kommunernas och landstingens gemensamma databas).

Översikt och jämförelse med andra kommuner, detaljer om enkäten, frågorna, resultatet finns på www.kommunranking.se