Skip to main content

BYN rekommenderar Malenagymnasiet

Nyhet   •   Feb 23, 2017 16:00 CET

Malenagymnasiet, Sjöbo kommuns gymnasium, som är inriktat på yrkesutbildningar har blivit branschrekommenderad skola av BYN.

BYN, Byggnadsindustrins yrkesnämnd, har uppdraget att tydliggöra branschens prioriterade förväntningar på skolor som utbildar för BYNs yrken och bidra till utveckling av utbildningen så att alla elever kan få utbildning med bra kvalitet. Nu har de dessutom skärpt sina krav för branschrekommendationen:

– Vi är så glada för att vi blivit branschrekommenderade efter de skärpta kraven som BYN ställer, säger rektor Leif Persson.

De nya, skärpa kriterierna för en väl fungerande bygg-, anläggnings och maskinförarutbildning består av krav som ska uppfyllas för att skolan ska bli godkänd och rekommendationer av utvecklingskaraktär. Kriterierna rör t ex områden som programråd, samverkan med branschen, lokaler, utrustning, APL, arbetsmiljö och lärartäthet.

Programrådet på skolor som är branschrekommenderade ska minst en gång per år gå igenom enkätfrågorna för att säkerställa att alla kriterier är uppfyllda.