Skip to main content

Fler som föds än dör: Sjöbo fortsätter att växa

Nyhet   •   Feb 22, 2017 14:29 CET

Sjöbo kommuns invånarantal forsätter öka när allt fler väljer att flytta ut från storstäderna till mindre orter. Bild: Hasse Dahlgren

I SCBs nya befolkningsstatistik för år 2016 visar trenden forsätter: att antalet sjöbobor blir allt fler.

När Malmö, Lund och Kristianstad går minus jämfört med övriga länet ökar alltså Sjöbo kommun:

– Det är fler som flyttat till Sjöbo än till övriga skånska kommuner och till hela Sverige. Man flyttar alltså ut från städerna till andra kommuner i Skåne, konstaterar Monica Strömbäck, utvecklingsstrateg.

Det är 22 fler som har fötts än som avlidit, vilket ger ett så kallat födelseöverskott – det största sedan 1990. Det visar att det är unga barnfamiljer som flyttat till Sjöbo.

Överhuvudtaget har Sjöbo kommun ökat sin befolkning med 228 personer under 2016, och just nu bor 18 742 personer i Sjöbo kommun. Sjöbo kommun har inte ökat så mycket sedan 2007, trots den ökning som skett av antalet nyinflyttade de senaste 10 åren.