Skip to main content

Granitblock får nytt liv i Möllers mosse

Nyhet   •   Aug 31, 2017 09:11 CEST

Historiska stenblock blir stenblock från lokvändarstallarna blir sittplatser.


En plats för alla, nära naturen och med folkhälsan i fokus, så kan Möllers mosse beskrivas. Nu finns det nya sittplatser av gamla stenar.

Sittplatserna är återanvända stenblock från lokvändarstallarna som tidigare fanns i närheten av nuvarande bussterminal.

– Det är roligt att få återanvända dessa historiska stenblock för att skapa något nytt i Sjöbo. Nu finns det VIP-platser att sitta på vid firande av valborg, säger Christel Wohlin.

Kanske kan också stenblocken vara en miniteater för kulturskolan? Att det blir populära både för både lek och vila tvivlar ingen på.

Förutom sittplatserna anläggs en brygga och längs med vattnet planteras strandväxter.

Sedan tidigare finns det utegym, löpslinga, grillplats, lekplats och klätternät i Möllers mosse. I planen finns också en ny väg fram till grillplatsen anläggs och det blir ny asfalt på gång- och cykelvägen.