Skip to main content

Mindre skräp i Sjöbo kommun

Nyhet   •   Jan 12, 2017 11:56 CET

Nedskräpning är ett problem. Sjöbo kommun har gjort flera effektiva aktiviteter för att minska nedskräpning o har därför klättrat till plats 19 i "Årets Håll Sverige Rent – kommun 2016".

Sjöbo kommun klättrar rejält i rankingen "Årets Håll Sverige Rent – kommun 2016". Från plats 136 till plats 19.

Håll Sverige Rent rankar för sjunde året i rad kommunerna utifrån kommunens arbete mot nedskräpning. Bland annat baseras rankningen på antalet skräpplockare, antal förskolor/skolor med certifieringen Grön flagg samt enkätfrågor om kommunernas förebyggande arbete mot nedskräpning.

– Anledningen till att vi klättrat i rankingen är det strategiska avfallsarbetet som sker hos oss, säger Marika Tagel Mårtensson, avfalls- och miljöingenjör.

Sjöbo kommun blev en "Håll Sverige rent kommun" under 2016, vilket innebär att vi kan visa på att vi aktivt jobbar för en skräpfri kommun och får stöd i det lokala arbetet mot nedskräpning från Håll Sverige Rent.

–För att bli ännu bättre i kommande rankingar kan vi exempelvis försöka öka antalet förskolor och skolor som är Grön flagg-certifierade. I dagsläget har vi bara två.

Här är några av de aktiviteter som genomförts för att minska nedskräpningen i kommunen:

  • Skräpmätning utfördes på Sandbäcksskolan veckan efter skolavslutningen. Denna mätning var en nollmätning vilket innebär att fler mätningar kommer ske under 2018 och 2020. Mätningarna utförs för att se om de åtgärder mot nedskräpning som utförts gett effekt.
  • Kampanjen "Vi håller rent 2016" - Tekniska förvaltningen och stadsbyggnadsförvaltningen hade en gemensam skräpplockardag i Sjöbo. I Vollsjö och Sövde arrangerades skräpplockaraktiviteter för allmänheten. Även skolor och förskolor deltog i kampanjen.
  • Kommunen samarbetar med den ideella föreningen "Litter" som engagerar sig mot nedskräpning.
  • Gatukontoret plockar skräp i kommunen bl a i samhällena, strövområden och på skåneleden samt omhändertar sådant som miljöenheten förelägger om.
  • Sortify är Sjöbo kommuns källsorteringssystem i vår offentliga miljö, som uppmanar invånarna att sortera mer och minska nedskräpning. Under året har vi bytt dekaler och ändrat fraktionsindelning för att förbättra sorteringsgraden.