Skip to main content

Rent vatten i bassängerna

Nyhet   •   Mar 15, 2018 09:26 CET

Morgan Johnsson, Sjöbohem, visar hur det ser det ut i Simanläggnignens hjärta. När vattnet renas går det igenom ett trumfilter, där grova partiklar som hårrester, hudrester och klädfibrer fastnar. Sedan är det så rent att bara 30 procent behöver pres

Visste du att hållbarhet var ett nyckelord redan från början i allt arbete med Sjöbo Simanläggning?

Avancerade system för rening och ventilation som snålar med både vatten, el och klor, samtidigt som de ger ett klart, fint badvatten. Och en byggnad gjord av material som kan hålla i hundra år.

– Ett otroligt genomarbetat projekt från första beslut till nu, där allt är förankrat hos experter, föreningar och skolor i ett tidigt skede, säger Morgan Johnsson som är vd på Sjöbohem, som äger byggnaden.

– Det är en intelligent anläggning som var dyrare att bygga, men driftskostnaden är mycket lägre och det är bättre för miljön, så det blir billigare på sikt.

Bakom kulisserna i simanläggningen finns stora tekniska system som tar hand om miljön i alla de olika utrymmena, från bassänger och torrbastu, till omklädningsrum och cafeteria.

Varje bassäng har sin egen ventilation och rening.

– Reningsanläggningen är så effektiv att vi bara förbrukar cirka 6000 kubikmeter vatten per år i hela anläggningen.

I traditionella reningsanläggningar pressas allt vatten genom ett sandfilter, en process som drar mycket el. Här sparas mycket energi genom att vattnet från bassängerna först passerar ett trumfilter, där grova partiklar som hårrester, hudrester och klädfibrer fastnar, sedan är det så rent att bara 30 procent behöver pressas genom sand-
filtret. Innan vattnet går tillbaka ut i bassängerna går det igenom ett filter med uv-ljus och klor tillsätts för att ta kål på de bakterier som är kvar.

Sex olika ventilationssystem är anpassade till de skiftande förutsättningarna på olika håll i anläggningen.

– Där vi har en fuktig miljö, där har vi en anläggning som tar bort fukten ur luften. Sedan återvinner vi värmen ur fukten och skickar tillbaka både den och den avfuktade luften, berättar Morgan.

Anläggningen går automatiskt ner i varv när det är färre besökare.

– Men om det till exempel kommer in en hel skolklass mitt på dagen, så känner systemet av det och börjar arbeta intensivare. Det är ett superavancerat system.

Det finns stora miljömässiga vinster med den moderna tekniken. Den kan ge upp till 30 procent lägre klorförbrukning, 20 procent lägre elförbrukning för pumparna och ett lägre luftflöde i ventilationsanläggningen, som också det innebär minskad energiförbrukning och lägre drifts-kostnader.