Skip to main content

Sjöbo kommun upphandlar assistans

Nyhet   •   Nov 14, 2016 11:09 CET

Sjöbo kommun upphandlar assistans

Personlig assistans ligger nu ute på upphandling så att LOV-företag som utför assistans har möjlighet att bli auktoriserade.

Här finns information om LOV:

http://www.sjobo.se/omsorg-och-hjalp/aldre/stod-i-hemmet/hemtjanst/valfrihet-i-hemtjansten/

Länk till upphandling:

https://tendsign.com/public/show_publication.aspx?DocumentID=115319&ReturnURL=../public/list_public_publications.aspx?OrganizationID=100007251&FromPublic=true

Kontakt:
Lisbeth Gustafsson

Enhetschef myndighet

Vård-och omsorgsförvaltningen

0416-27181

Sjöbo Kommun

Lisbeth.gustafsson@sjobo.se