Skip to main content

Västergatan öppen för trafik

Nyhet   •   Dec 03, 2015 15:58 CET

Västergatan öppen för trafik

Efter ett omfattande arbete är Västergatan öppnad. På söndag invigs den.

Nu tar sig gående och cyklister fram på trottoar och cykelbana som är tryggare att vistas på.

–Vi har skapat ett säkrare och attraktivare trafikrum, säger Christel Wohlin, chef för gatukontoret.

Nu återstår bara asfaltering av gång- och cykelvägen samt lite finjusteringar. Gatan är öppen för trafik och på söndag invigs den.

Sjöbo kommun önskar alla invånare välkomna att vara med invigningen av Västergatan. Tekniska nämndens ordförande Jörgen Jönsson inviger med tal kl 15:00 på söndag den 6/12. Sjöbo kommun bjuder på glögg med tilltugg.

Sjöbo kommun arbetar vidare med TRAST, dokumentet som är politiskt antaget och som visar viljan för utvecklingen av trafikfrågor i Sjöbo kommun. Mer om hur centrum kan anpassas för framtiden står det att läsa i nästa nummer av Sjöbomagasinet som utkommer vecka 51.

Fakta om TRAST
TRAST– Trafik i attraktiv stad, är ett dokument antagetav av kommunfullmäktige den 18 december 2013.

TRAST är en trafikstrategi samt en trafikplan med åtgärdsförslag för Sjöbo tätort.
TRAST har tagits fram i samarbete med kommuninvånarna, politiken, tjänstemän och konsultföretaget Sweco.

TRAST ska tydliggöra prioriteringar inom trafiken inför de närmaste 10 åren.