Skip to main content

Art & Ecology - internationell foto- och filmfestival

Pressmeddelande   •   Okt 10, 2018 12:08 CEST

Anna Glynn och Peter Dalmazzo är två av deltagarna i festivalen.

Art & Ecology - internationell foto- och filmfestival

Lördagen den 20 oktober hålls för första gången en internationell foto- och filmfestival på temat Art & Ecology på biografen Flora i Sjöbo.

Eventet är en del av ett konstprojekt i det blivande biosfärområdet i Vombsjösänkan. ARNA-projektet involverar såväl skolbarn i Sjöbo kommun som samarbetspartners i Estland, Oregon och Australien.

Under foto- och filmfestivalen varvas presentationer med korta filmer mellan kl 11-16.

Fri entré.

Program:

Art & Ecology

Internationell foto- och filmfestival

Biografen Flora i Sjöbo lördagen 20 oktober

Program Korta filmer och presentationer från när och fjärran

11:00 Välkommen!

11:10 Vombsjösänkan – Skånes nästa UNESCO biosfärområde?

Eva Nielsen-Osterman, Sjöbo kommun samt lokala kortfilmer.

11:50 Perspektiv genom detaljer. Ett nyfiket konstprojekt för sjätteklassare

i Sjöbo kommun presenteras av Jasmine Cederqvist.

12:00 Bildspel i lunchpausen.

13:00 Art & Ecology. Kerstin Jakobsson om ARNA’s arbete som satt

Fågelriket och Vombsjösänkan på den internationella konsthimlen.

13:15 Anna Glynn och Peter Dalmazzo, Australien. Blinded by Beauty –

a multimedia art work explore the first encounter of a new

environment.

13:50 Paus.

14:10 Silvia Lotman. Matsalu Nature Film Festival, Estonia. Prominent

visit from the internationally wellknown nature film festival.

16:00 Tack för idag!

Fritt inträde

Mer på gång: På konsthallen visar Eva Kronvall naturfoto 6/10 – 23/11.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se

Bifogade filer

PDF-dokument