Skip to main content

Dansar sig till läsning

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 13:07 CET

Årets budget för skapande skola i Sjöbo kommun är 330 000 kronor, och varje årskurs från förskoleklass till 9 deltar i ett eget projekt.

Skapande skola-projekt: Bokstavsdans

Vecka 5-7 leder danspedagog Daniel Staley i bokstavsdans för alla förskoleklasser och årskurs 1 i de kommunala skolorna i Sjöbo kommun. I bokstavsdansen formas kroppen till bokstäver och eleverna kan dansa ett ord tillsammans. Projektet kretsar dels kring dansen som en form av berättande och en konstform i sin egen rätt, men syftar också till en större kroppslig medvetenhet för eleverna och ett nytt sätt att se på läsande och skrivande, när hela kroppen kan användas i den processen.

Detta är ett av kommunens skapande skola-projekt, som finansieras av Kulturrådet. Årets budget för skapande skola i Sjöbo kommun är 330 000 kronor, och varje årskurs från förskoleklass till 9 deltar i ett eget projekt. Sjöbo kommun vill gärna satsa på projekt där barnen själva är aktiva medskapare av kultur. I detta projekt knyts dessutom an till kommunens satsning på läskunnighet och läsfrämjande.

Kontakta Paula Brante 0734-242786 eller paula.brante@sjobo.se för schema för workshoparna.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se