Skip to main content

Forumteater ökar intresset för läsning

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 13:54 CET

På skolorna i Sjöbo jobbar eleverna i årskurs 1 och 2 med att lösa vardagsnära dilemma med hjälp av drama, musik och teater. Det är ett sätt att synliggöra beteenden och värderingar och främjar intresset för läsning och litteratur.

Under de senaste två åren har Sjöbo kommun fått ett statligt bidrag från Skolverket för att främja läsande och skrivande på lågstadiet. En del av insatserna har lagts ut på kulturskolans pedagoger, som erbjuder alternativa vägar in till böcker och läsning, genom drama, musik och film. Vårterminen 2017 är bland annat Storkskolans årskurs 1-2 mitt i ett projekt där de jobbar med drama, forumteater och film tillsammans med Linda Bremer, dramapedagog och John Belfrage, filmpedagog.

– Vi har valt en bok, ”Det ingen såg… och Knyst var tyst” som innehåller många scener med för barnen bekanta dilemman. Det kan till exempel handla om relationer mellan föräldrar och barn, där barnen får sätta sig själva i föräldrarnas position. I forumteater jobbar man med att byta roller och låta åskådarna styra handlingen i nya riktningar. Den i publiken som har ett förslag på hur konflikten eller dilemmat kan lösas får själv gå upp och gestalta det, berättar Linda Bremer, dramapedagog.

– Att jobba med dilemman genom forumteater gör att barnen får syn på sina egna och klasskompisarnas värderingar och beteenden, samtidigt som det skapar en större förståelse för vad de läser och en större kapacitet att sätta in sig själv i boken, tänka abstrakt och skapa sin egen berättelse. Vi kommer också att filma en del av övningarna, som vi sedan kan använda som utgångspunkt för att prata vidare om det, och låta eleverna se sin egen utveckling” säger John Belfrage, filmpedagog.

För att besöka ett lektionstillfälle hos Storkskolan kontakta Linda Bremer på 0734-242985 eller linda.bremer@sjobo.se eller John Belfrage på 0723- 750097 eller john.belfrage@sjobo.se.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se