Skip to main content

Innovationsmetod ska locka fler till framtidens bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2018 08:34 CET

Sjöbo är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av kulturverksamheterna i hemkommunen.

Innovationsmetod ska locka fler till framtidens bibliotek, kulturskola och fritidsgårdar

Sjöbo är en av 32 kommuner som deltar i satsningen Mer för fler, ett projekt som ska få fler att ta del av kulturverksamheterna i hemkommunen. Projektet tar framförallt sikte på biblioteken och kulturskolan, men i Sjöbo deltar även fritidsgårdsverksamheten. Som metodstöd använder man ett nytt grepp – Innovationsguiden.

Sjöbo satsar redan idag en hel del på kultur, där bibliotek och kulturskola är ett par viktiga fundament i kommunens verksamhet. Verksamheterna når många, men långt ifrån alla. Vi vill att fler grupper ska nås. Vad som hindrar människor att ta del av kultur- och aktivitetsutbudet varierar, men vissa grupper är tydligt underrepresenterade.

Satsningen är unik i sitt slag. Aldrig tidigare har så många kommuner deltagit i ett gemensamt förnyelsearbete för kultur- och fritidsverksamheter. I satsningen provas Innovationsguiden, ett metodstöd för tjänsteutveckling som utgår från användarens behov och upplevelser, men som också lyfter fram medarbetarnas och utförarnas perspektiv på utmaningarna.Mer för fler är ett initiativ från Sveriges Kommuner och Landsting, Svensk biblioteksförening och Kulturskolerådet.

– Hur når vi ut till fler? Hur kan vi förbli, eller bli ännu mer, relevanta för alla våra medborgare? Hur ska den framtida verksamheten se ut, och finns digitala lösningar som kan vara stöd? Detta är centrala och viktiga frågor för kultur- och fritidsverksamheternas utveckling och framtid, säger Annika Kharraziha, verksamhetschef för Kultur och fritid för barn och unga. Det handlar om att utforma framtidens verksamheter, och det kommer vi att fördjupa oss i med den nya metoden.

-Nu ska vi testa att jobba med Innovationsguiden och hoppas kunna få fram lösningar som kan locka och skapa plats för fler grupper bland kommuninvånarna att ta del av kulturskolans, bibliotekens och fritidsgårdarnas utbud, säger Annika Kharraziha,

Representanter från alla kommuner kommer att träffas regelbundet i arbetsgrupper under ledning av Innovationsguiden. Projektet kommer att pågå till hösten 2018, då resultaten kommer att börja testas i kommunen.

­-Vi behöver hitta nya arbetssätt och verksamhetsformer för att få ett bredare deltagande i kommunernas kultursatsningar för framtiden. Mer för fler, helt enkelt. Det är därför väldigt glädjande att så många kommuner vill delta, säger Katrien Vanhaverbeke, ansvarig för Mer för fler på SKL.

Läs mer om projektet och deltagande kommuner: https://skl.se/skolakulturfritid/kulturfritid/merforflerhurnarviflerinomkulturomradet.12157.html. Om Innovationsguiden (www.innovationsguiden.se)

Kontaktinformation:

Annika Kharraziha, verksamhetschef. Annika.kharraziha@sjobo.se, 0416-27429.

Fakta:

  • Kommunen satsar årligen ca 8 Mkr på bibliotek, ca 4 Mkr på kulturskola och ca 5Mkr på fritidsgårdar.
  • Varje år görs ca 80 000 besök på våra bibliotek.
  • Kulturskolan i Sjöbo kommun har ca 350 platser och utbildar omkring 300 elever varje år.

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se