Skip to main content

Självkörande bussar under utredning

Pressmeddelande   •   Sep 19, 2018 08:55 CEST

Självkörande bussar under utredning

Tillväxtverket beviljar 400 000 kr till stöd för förstudien Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden var syfte är att utreda hur kollektivtrafiken på landsbygden kan bli bättre och mer intressant för medborgarna.

Under nio månader ska Sjöbo och Tomelilla kommun, som lägger 300 000 kr respektive 100 000 kr i potten, utreda om bland annat självkörande bussar kan vara en idé att arbeta vidare med i framtiden. Tidigare har bara tester gjort i låg hastighet i tätort. Tillsammans med en upphandlad konsult ska en förstudie med fördjupad bakgrunds- och nulägesanalys, genomföras. Att en stor del av kommunernas medborgare bor utanför tätorterna gör området extra intressant att driva förstudien i, liksom att Sjöbo och Tomelilla har många småföretagare inom bland annat besöksnäringen. Sjöbo och Tomelilla liknar varandra med större tätort och flera byar, men är också olika: Sjöbo har närmare till flera större städer och har mer pendling till Malmö och Lund medan Tomelilla har tågförbindelser: Likheter och olikheter som tillsammans utgör den perfekta platsen att bedriva en förstudie om framtidens kollektivtrafik.

– Förstudien ska bland annat se över möjligheten till självkörande bussar i landsbygdsmiljö, samtidigt som den ska fånga upp andra potentiella pilotprojekt som kan öka det kollektiva resandet. Vi fokuserar på matartrafik, det vill säga trafik från mindre byar till dagens buss- och tågstationer. En del av projektet blir att ta fram förslag på stråk att testa i Sjöbo och Tomelilla, berättar Frida Tiberini, EU-samordnare Sjöbo och Tomelilla.

Redan nu finns det idéer om hur det kollektiva resandet på landsbygden kan förändras: Mobilsamåkning med förebild från en by i Småland. Där samåker byborna och arrangerar resorna med hjälp av en app.

– Utveckling av anropsstyrd trafik vore intressant för även om det finns är det relativt okänt och används väldigt lite, säger Frida Tiberini.

Att utveckla kollektivt resande är viktigt för en hållbar utveckling, både ekonomisk, ekologisk och socialt, menar Magnus Weberg, kommunalråd (M):

– Vi vill säkerställa möjligheten till en levande landsbygd, där orterna inte bara är platser att övernatta på. Det är viktigt för näringslivet – inte minst besöksnäringen - och de som bor i och utanför byarna att kunna ta sig till in till centralorten och vidare för arbete, studier och fritidsaktiviteter, och hem igen.

Målet är att förstudien leder till ett eller flera projekt de närmaste åren. Förstudien startar i oktober och pågår till juni nästa år. En utredare ska upphandlas för att ansvara för förstudien.


Förstudie Framtidens Kollektivtrafik på Landsbygden
Projektperiod: okt 2018-juni 2019

Projektägare: Sjöbo kommun

Finansiärer: Europeiska regionala utvecklingsfonden (400 000 kr) Sjöbo kommun, Tomelilla kommun (400 000 kr)

Samverkanspartners: Sjöbo kommun, Tomelilla kommun, Skåne Trafiken, Region Skåne Regional Utveckling, K2 (Nationellt centrum för forskning och utbildning om kollektivtrafik i Lund)

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se