Skip to main content

Sjöbo får ett Europa Direkt kontor för sydöstra Skåne 2013

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2012 08:00 CET

Europa Direkt är EU:s lokala informationsnätverk som riktar sig mot allmänheten. Verksamheten ska täcka sydöstra Skåne (Sjöbo, Simrishamn, Tomelilla och Ystad) och finansieras dels av bidrag från kommissionen men främst med medel från SÖSK via medlemsavgifter. Kontoret är öppet för allmänheten, där kan man få information om EU, dess struktur, politik och prioritetsområden så som Europaåret för medborgarna och EU:s tillväxtstrategi Europa 2020. En  mängd olika evenemang  ordnas som är riktade mot särskilda målgrupper, som till exempel besök på skolorna, frukostseminarier för näringslivet och seminarier om EU nya programperiod och finansieringsmöjligheter.

Rekrytering av en EU-informatör/verksamhetsledare har redan påbörjas och sex av 71 sökande har intervjuats. Tanken är att verksamheten ska börja redan i januari 2013 så förberedelserna är i full gång.

SÖSK har tidigare erfarenhet av att vara Europa Direkt kontor 2005-2008, då täckte området hela Skåne och kontoret låg i SÖSK:s lokaler i Ystad.

-Skåne var ett stort område att täcka. Vi hoppas på att vi genom ett mindre område, både geografiskt och befolkningsmässigt, kommer att kunna lokalanpassa och målgruppsanpassa informationen mer och därmed få större genomslagskraft, säger Madelene Johansson som arbetade med Europa Direkt när det låg i Ystad och idag är samordnare för SÖSK.

Kontakt:  

Frida Lindén, EU-samordnare Tfn: 0416-271 65 

E-post: frida.linden@sjobo.se

Madelene Johansson, samordnare SÖSK  Tfn: 0411-57 71 97

E-post: madelene.johansson@sydostskane.se

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se