Skip to main content

Sjöbo kommun delar ut 2015 års kulturpris och stipendier

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2015 07:48 CET

Vid Kultur- tillväxt och fritidsutskottets senaste möte utsågs mottagarna av stipendie- och prisutmärkelserna inom kultur och fritidsområdet.

De fem utmärkelserna är;

-Ungdomsstipendium inom kulturområdet

-Ungdomsstipendium inom fritidsområdet

-Ledarstipendium

-Kulturpris

-Mottagare av Röddinge IF:s stipendium

Ungdomsstipendiet inom kulturområdet 2015 om 3000:- tilldelas

Julia Nilsson, Kulturskolan Sjöbo försitt engagemang deltagande i flertalet av kulturskolans verksamheter. Julias intresse gör att hon ser och tar möjligheter att bredda sina kulturkunskaper och på ett driftigt sätt tar Julia initiativ till nya projekt

och inriktningar.

Ungdomsstipendiet inom fritidsområdet 2015 om 3000:- tilldelas

Moa Silvborg, Sjöbo Idrottsförening för sitt engagemang, positiva inställning och vilja att utveckla sig själv, sitt lag och sina lagkamrater samt föreningen. Moa är ett föredöme för andra ungdomar och en god ambassadör.

Sjöbo kommuns Ledarstipendium 2015 om 7000:- tilldelas

Christer Lindow och Karin Nilsson, Öveds Jakt och Fältrittklubb för sitt vida engagemang, inkluderande arbete och ledarskap. Deras entusiasm sträcker sig

över hela föreningens verksamhet för att stötta och inspirera barn, unga och vuxna att utvecklas genom ridsportens positiva inverkan på bl. a folkhälsa och fritid.

Sjöbo kommuns kulturpris 2015 om 7000:- tilldelas

Ingela Bertilsson, Vollsjö för sitt stora engagemang i att utveckla och sprida mervärden inom framför allt körverksamhet, musik och sång. Inte enbart för medlemmar och församlingsbor utan gärna även kopplat till arrangemang, aktiviteter och upplevelser. Genom att bland anat följa Spontankören, Stella Mix, Drängakören och Sångvandringar ser vi en del av Ingelas fullspäckade vardag.

Röddinge IF:s Stipendium 2015 om 1000:- tilldelas

ungdomar under 16år, bosatta inom Sjöbo kommun, som utför någon stor prestation inom valfri idrottsgren.

Morgan Åkerblom, FK Athlet som tagit flera steg mot en etablerad nationell placering inom distanserna 600m och 1 500m. Flera pallplaceringar vid stora tävlingar såväl inom Sverige som i grannlandet Danmark. Morgan deltog i Världsungdomsspelen med en hedrande 3:e plats på 1 500m.(bilden)

Kontakt: Magdalena Unosson, Avdelningschef kultur, turism och fritid
tel. 0416-270 78 eller magdalena.unosson@sjobo.se

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se