Skip to main content

Sjöbo kommun flaggar för allas lika värde

Pressmeddelande   •   Aug 04, 2017 08:23 CEST

Sjöbo kommun flaggar för allas lika värde

Återigen flaggar Sjöbo kommun med regnbågsflaggan - flaggan som symboliserar alla människors lika värde.

Sjöbo kommun väljer att flagga under Pride-festivalens eftersom festivalens syfte är att belysa HBTQIA-rättigheter, det vill säga mänskliga rättigheter, med hjälp av kultur, utbildning och opinionsbildning.

Genom att hissa regnbågsflaggan visar Sjöbo kommun att det är en välkomnande kommun som vill inkludera, inte exkludera.

Malmö Pride hålls 4-10 augusti. Lika länge flaggar Sjöbo med regnbågsflaggan utanför kommunhuset och i rondellerna.

Kommunen har ett generellt politiskt uppdrag till alla verksamheter att utveckla arbetet med HBTQ-frågor för att skapa ökad mångfald. Anställda i kommunen utbildas i antidiskrimineringsfrågor och kommunen har en aktiv jämställdhetsgrupp.

Fakta: Regnbågsfestivalen Malmö Pride står för mångfald och tar avstånd från all form av diskriminering och förtryck utifrån exempelvis etnicitet, kön, könsidentitet eller -uttryck, ålder, funktionalitet, sexuell läggning, sexualitet, trosuppfattning, hiv-status eller social tillhörighet. Festivalen uppmuntrar till ett öppet debattklimat, solidaritet och samverkan. Regnbågsfestivalen vill göra skillnad och med hjälp av konst, kultur och debatt påverka samhället i positiv riktning, för öppenhet och mot diskriminering och heteronormativitet. På så vis får festivalen effekter utanför sin avgränsade plats i tid och rum. (Källa http://www.malmöpride.com)

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se