Skip to main content

Sjöbos äldre uppskattar omsorgen

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2015 11:23 CET

För tredje året i rad har socialstyrelsen frågat alla äldre med äldreomsorg vad de tycker om sin vård och omsorg. Och Sjöbo kommuns resultat är bra!

Vad tycker de äldre om äldreomsorgen är en rikstäckande undersökning av äldres uppfattning om kvaliteten i hemtjänst och äldreboenden. Underlaget bygger på den nationella enkätundersökningen som gick ut till alla personer över 65 år med hemtjänst i ordinärt boende eller boende på särskilt boende. Totalt har 131 938 personer svarat på enkäten. Svarsfrekvensen ligger på 55 % (särskilt boende) och 67 % (hemvård) i Sjöbo.

På frågan Hur nöjd eller missnöjd är du sammantaget med ditt äldreboende har 87 % svarat att de är mycket nöjda/ganska nöjda. Riksgenomsnittet är 82 %. De äldre är ännu nöjdare med hemvården, där har 95 % svarat mycket nöjd/ganska nöjd på samma fråga. Riksgenomsnittet inom hemvården är 89 %.

Kontaktperson: Eva Gustafsson eva.gustafsson@sjobo.se eller 0416-271 80

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se