Skip to main content

Tillväxtverket beviljar Sjöbo medel för innovationscenter på landsbygden

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2015 11:17 CEST

Sjöbo kommun beviljas över 300.000 kr från Tillväxtverket för att genomföra en förstudie av ett Innovationscenter för landsbygden. (1)

Förstudien syftar till att inventera näringslivet i Sjöbo kommun och kartlägga behovet avinnovationstjänster på landsbygden samt att diskutera och definiera behoven hos lokala och regionala innovatörer och entreprenörer. (2)

-Vi jobbar ständigt med att se till att det finns bra förutsättningar för våra företagare och med finansiering från Tillväxtverket blir det möjligt att möta de behov som våra företag har, säger Stefan Lundgren (M), kommunstyrelsens ordförande.

Innovationscentret ska med uppsökande verksamhet erbjuda hjälp att ta idéer till marknad. Det handlar om att tillgång till bollplank och nätverk för att kunna utveckla idéer till prototyper och slutligen produkter. Tanken är att skapa "brain growth" istället för "brain drain" från landsbygden vad avser innovationer inom till exempel lantbruket, besöksnäringen, IT och kultur, både inom produkt- och tjänsteområdet.

Innovationscentret ska bidra till att skapa och öka antalet arbetstillfällen i små- och medelstora företag i Sjöbo kommun. Fokus ska ligga på landsbygden och alla de innovationer som gynnar hållbar utveckling här.

Information:

1. Tillväxtverket beviljar medel till projekt från programmet för Skåne-Blekinge, ur EU:s regionala utvecklingsfond (ERUF): http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/omtillvaxtverket.4.21099e4211fdba8c87b800017660.html

2. Innovationscenter för landsbygden: http://www.sjobo.se/naringsliv-och-arbete/foretag-stod-och-radgivning/innovationcenter-for-landsbygden/

Kontakt:

Lena Ytterberg, Näringslivsutvecklare i Sjöbo kommun, 0416-273 14, lena.ytterberg@sjobo.se

Caroline Jacobsson, EU-samordnare och Projektledare Innovationscenter för landsbygden, 0416-274 82, caroline.jacobsson@sjobo.se

Läs mer om Sjöbo på www.sjobo.se

Sjöbo kommun Besöksadress: Gamla Torg 10   275 80 Sjöbo Tel: 0416-270 00 E-post: kanslihuset@sjobo.se