Skip to main content

Bred säkerhetssatsning ska minska isolyckor

Pressmeddelande   •   Dec 04, 2013 10:42 CET

De senaste nio åren har i genomsnitt 13 personer omkommit i drunkningsolyckor på is varje år. Under 2013 har hittills 8 personer omkommit, vilket är fler än de senaste åren. För att öka svenskarnas kunskap och trygghet nysatsar ett antal organisationer, bland andra Sjöräddningssällskapet, på portalen issakerhet.se, en informationssida om issäkerhet.

- Vi slår ihop våra organisationers kunskapsområden och räckvidd för att nå ut mycket bredare – till alla. Det finns ett stort kunskapshål hos svenskar i dag och vi är övertygade att vi genom vår informationssida kan fylla det hålet, säger Anders Wernesten, vattensäkerhetsexpert på Svenska Livräddningssällskapet. 

Informationssidan issakerhet.se innehåller information och tips, riktat både till allmänheten, men också mer anpassad information om skoteråkning, fiske och hur man undviker att gå igenom isen. På sidan finns också en lista över vilken säkerhetsutrustning man bör ha med sig ut på isen. Issakerhet.se utvecklas av samarbetsorganet Issäkerhetsrådet, som förutom Sjöräddningssällskapet består av SvenskaLivräddningssällskapet, Friluftsfrämjandet, Snofed, Skridskonätet och Sportfiskarna. Syftet med Issäkerhetsrådet är att främja issäkerhet och minska antalet olyckor förknippade med is.

Sverige har en lång issäsong och mycket varierande isförhållanden från norr till söder. Isfarorna skiljer sig även mycket åt beroende på olika isaktiviteter. Mer och bättre iskunskap kan både minska antalet isolyckor men även ge fler människor kunskap och trygghet att utnyttja isen för ett aktivt friluftsliv.

Sjöräddningssällskapet är Sveriges största svävarresurs i räddningssammanhang, och vi har lika hög beredskap på vintern som under andra delar av året. Vid en vinterolycka är tiden helt livsavgörande. Därför patrullerar vi isarna regelbundet med våra svävare, så att vi kan finnas på plats direkt när larmet går.

- Vi har några rejäla isvintrar bakom oss och jag kan med glädje konstatera att den svävarsatsning vi gjort har lönat sig många gånger om. Och det är inte bara människor vi lyckats rädda. Både älg och säl finns med bland de undsatta, säger Helge Skärlén, frivillig sjöräddare på Dalarö.

I Sjöräddningssällskapets svävarsatsning ingår för närvarande 16 enheter, strategiskt placerade runt om i Sverige. Men svävarna är också mobila. Ändras isläget och behoven uppstår någon annanstans, flyttar vi helt enkelt svävare och ibland även frivilliga sjöräddarpiloter, allt för att upprätthålla en så god beredskap som möjligt. På flera platser samarbetar vi också med skridskoklubbar, så att vi kan finnas i närheten av deras rutter.


Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som räddar liv till sjöss, helt utan statligt stöd. Vi är 2 000 frivilliga sjöräddare längs den svenska kusten och i de största insjöarna, beredda att rycka ut i
alla väder, under årets alla dagar. Vi arbetar även med att förebygga olyckor till sjöss samt att sprida information och kunskap om sjösäkerhet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera