Skip to main content

Tillfälligt stopp mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron

Nyhet   •   Apr 11, 2018 16:08 CEST

Anledningen till det tillfälliga stoppet är att ett av Götaälvsbrons påseglingsskydd skadades i samband med en kollision den 5 april 2018.

Farleden mellan Frihamnspiren och Marieholmsbron stängs av för fartygstrafik från den 11 april kl. 12.00 och längst till och med den 13 april kl. 24.00. Undantag från beslutet gäller för mindre arbetsfartyg.

Anledningen till det tillfälliga stoppet är att ett av Götaälvsbrons påseglingsskydd skadades i samband med en kollision den 5 april 2018. Brons konstruktion och funktion har inte påverkats, men Trafikkontoret i Göteborgs stad rekommenderar att farleden stängs av i avvaktan på att påseglingsskyddet återställs.

Sjöfartsverket kommer löpande utvärdera situationen och kan komma att revidera beslutet.

Ytterligare upplysningar
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40