Skip to main content

Beredskapsläge för Sjöfartverkets flyg- och sjöräddningshelikoptrar under natten mellan 16:e och 17:e januari

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2018 23:34 CET

Ronneby, Umeå och Norrtälje är tillfälligt ur beredskap och beräknas vara tillbaka i beredskap under onsdagen. Vid Kiruna är en helikopter baserad för att genomföra planerad återkommande flygträning i fjällterräng med en timmes insatsberedskap. För tillfället håller helikopterbasen i Göteborg i 15 minuters insatsberedskap.


Orsakerna till att Ronneby, Umeå och Norrtälje är ur beredskap är besättningarnas operativa bedömningar av förmågan att kunna genomföra uppdrag på ett flygsäkert sätt. Bedömningen beror till stor del på den press som upplevs utifrån de pågående avtalsförhandlingarna och förändringar i anställningsvillkor, att besättningarna inte är samövade och att vissa flygövningar inte är genomförda.

Konsekvenserna av att ovan baser är ur beredskap är i nuläget begränsade då det för närvarande råder en vädersituation i stora delar av Sverige som innebär att helikoptrar oavsett besättningens status inte kan flyga. Väderförhållandena medför även att en återtagning av förmågan dröjer tills förhållandena förbättras så att övningar kan genomföras.

Räddningscentralen JRCC leder och koordinerar räddningsinsatser med samhällets samlade resurser. Den påverkan som finns på systemets totala förmåga är i nuläget framförallt begränsningar som beror på rådande väderförhållanden.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.