Skip to main content

Muddring av farleden till Hargs hamn

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2019 08:20 CET

- Hamnen är en nyckelfaktor för regional tillväxt, säger Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB (till vänster). Vid sin sida har han Niklas Pettersson, projektledare, Sjöfartsverket och Peeter Nömm, vd för Hargs Hamn AB. Foto: Sjöfartsverket

Under hösten 2019 startar Sjöfartsverket muddring av befintlig farled till Hargs hamn i Östhammars kommun. Detta efter tidigare dom den 23 oktober 2012.
- Projektet är strategiskt viktigt för hamnen. Det tillgodoser bland annat krav och förväntningar från Lantmännen som inviger sin nya spannmålsterminal på området i maj 2019, säger Peeter Nömm, vd för Hargs hamn.

I anläggningen, som kan lagra cirka 35 000 ton, kommer spannmål att torkas och lagras för att sedan lastas på båt. Muddringen av farleden gör att fartyg med cirka 30 000 tons lastkapacitet kan gå in. Många kunder är intresserade av just den storleken på kapacitet, vilket inte kan tillgodoses i dag.

– Hargs hamn är en bra lokalisering för vår exportverksamhet i Uppland. Den ger oss goda möjligheter att lasta större fartyg jämfört med motsvarande förhållanden för hamnarna inne i Mälaren, säger Mikael Jeppsson, spannmålschef vid Lantmännen.– Hamnen är inte bara en lokal angelägenhet för kommuninvånarna i våra sex tätorter, utan jag vill se den som en nyckelfaktor för regional tillväxt. Främst från Uppsalaområdet men även från kunder norr om Stockholm, understryker Jacob Spangenberg, ordförande i Hargs Hamn AB.
Satsningen i farled och hamn leder till att fartyg med nästan dubbelt så stor lastkapacitet som i dag, kan anlöpa Hargs Hamn.
– I princip kan vi fördubbla hamnarealen vid behov och det innebär en styrka för oss, summerar Peeter Nömm.

Ytterligare information:

Jacob Spangenberg
Ordförande Hargs Hamn AB
070-252 01 42

Peeter Nömm
VD Hargs Hamn AB
072-306 40 61

Fredrik Jönsson
Spannmålschef Lantmännen
072-503 48 01

Niklas Pettersson
Projektledare Sjöfartsverket
010-478 65 55

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.