This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Nytt svensk-finskt samarbetsavtal för nya isbrytare

Pressmeddelande -

Nytt svensk-finskt samarbetsavtal för nya isbrytare

Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket inlett ett nytt samarbetsavtal. Avtalet syftar till att genomföra ett designarbete för tre svenska och två finska nya isbrytare.

– Med avtalet i hamn sätter vi nu kurs mot nästa generations isbrytare. Tillsammans med våra finska vänner inleder vi nu ett viktigt designarbete för morgondagens svenska och finska isbrytare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket. 

Sjöfartsverket har tillsammans med finska Trafikledsverket (Väylävirasto) undertecknat ett nytt samarbetsavtal, som syftar till att genomföra ett gemensamt designarbete för totalt tre svenska och två finska nya isbrytare.

– Utvecklingen av isbrytarflottan är en förutsättning för att trygga servicenivån inom vintersjöfarten. Detta samarbetsavtal med Sverige är en fortsättning på det goda isbrytarsamarbetet som pågått under flera år, säger Kari Wihlman, generaldirektör vid Trafikledsverket.

Sjöfartsverket har idag fem egna isbrytare, Ale, Oden, Atle, Frej och Ymer. De tre sistnämnda statsisbrytarna har varit i drift sedan 1970-talet, och är nu i behov av att bytas ut.

– Våra nuvarande statsisbrytare lever på lånad tid. Utan en väl fungerande svensk isbrytning kan norrländska hamnar tvingas hålla stängt under hela 130 dagar om året. Det skulle drabba svenskt näringsliv hårt, eftersom att nio av tio varor till och från Sverige går via sjövägen. Nya isbrytare är därför viktigt för hela landet, säger Katarina Norén.


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 010-478 48 40, info@sjofartsverket.se

Markus Karjalainen, Ledande sakkunnig inom sjöfart vid Trafikledsverket, +358 (0) 295 34 3422

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Relaterade nyheter