Skip to main content

Säkrare fritidsbåtsfarled i Luleå - välkommen på pressträff tisdag 4 juni

Pressmeddelande   •   Jun 03, 2019 17:47 CEST

Vy över den nya fritidsbåtfarleden i Luleå. Foto: Anders Dahl

Luleå får en säkrare fritidsbåtsfarled i vår utanför Sandön.

- I framtiden blir det höjd sjösäkerhet och utmärkning jämfört med i dag, säger Anders Dahl, lotsområdeschef vid Sjöfartsverket i Luleå. 

Den förbättrade leden presenteras på en på pressträff tisdag 4 juni klockan 13 på Strömören i Luleå.

Leden dras närmare Sandön än vad som är fallet i dag, och sträckningen går mellan Strömören och Klubbviken. Området sjömättes vintern 2018 inför farledsprojekt Malmporten och den nya fritidsbåtsfarleden får ett djup om 2,5 meter. De nya utmärkningarna blir inskrivna i ett nytt sjökort över Luleå skärgård som precis har getts ut av Sjöfartsverket. Kontroll av utmärkningen sker sedan regelbundet varje år.

Starten för bygget av Malmporten beräknas ske 2022-2024. Då kommer farleden in till Luleå att fördjupas till 15 meters djupgående, fartygens lastkapacitet ökar från dagens 55 000 till 160 000 ton och sjösäkerhetsanordningar byggs som gör att trafik kan pågå dygnet runt, året runt i Luleå hamn. 

Vid muddringsarbetet kommer mudderverk och handelsfartyg att samsas sida vid sida. I god tid dessförinnan vill man skapa möjlighet för fritidsbåtarna att hitta alternativa och trygga färdvägar. Det görs nu genom att hitta ytor parallellt med befintlig led i ett område där det redan i dag färdas många fritidsbåtar.

Sjömätningen har visat på var de farliga passagerna finns och dessa har nu märkts ut. Ett flertal prickar är också utsatta. Faktum är att den nya fritidsbåtsleden innebär en ”genväg” för båtfantasterna jämfört med att köra Strömören – Klubbviken via den stora farleden.

– Den primära målgruppen är båtar med stort djupgående, det vill säga segelbåtar som inte drar något svall. De större och snabbare motorbåtarna kommer att gå den yttre vägen i befintlig farled. På det här sättet kan segelbåtsägarna välja en ny och säkrare väg, bedömer Anders Dahl, lotsområdeschef.

På tisdagskväll klockan 17:00 hålls ett informationsmöte för allmänheten på Strömören där både Sjöfartsverket och Luleå hamn är representerade.

Välkommen på pressträff i Luleå tisdag 4 juni kl. 13

Plats: Strömören, Luleå. Lokal Lanternan, entréplanet.

Ytterligare upplysningar

Anders Dahl, Sjöfartsverkets lotsområdeschef i Luleå, 070-223 29 56
Linda Wikman, projektledare, Luleå hamn, 070-263 33 75
Sjöfartsverkets pressnummer: 010-478 48 40

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.