Gå direkt till innehåll
Sjöfartsverket tillsätter sjöfartsrådgivare

Pressmeddelande -

Sjöfartsverket tillsätter sjöfartsrådgivare

Sjöfartsverket har idag beslutat att utse Fredrik Backman till sjöfartsrådgivare. Syftet med den nytillsatta och rådgivande rollen är att medverka i arbetet med att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Detta genom att underlätta för företag att ställa om från land- till sjötransporter.

- Vi vill göra det så lätt som möjligt för landets företagare att gå från land- till sjötransporter. Som expertmyndighet på området vill vi nu dela med oss av och stödja förmedlingen av vår och andras kunskap för att förenkla den övergången. Som en del inom detta arbete har jag idag beslutat att tillsätta Fredrik Backman som sjöfartsrådgivare, säger Katarina Norén, generaldirektör vid Sjöfartsverket.

Sjöfartsverket fattade idag beslut om att tillsätta en sjöfartsrådgivare vars syfte blir att aktivt medverka till omställningen från land- till sjötransporter, en omställning som också är nödvändig för att uppnå de klimatpolitiska målen. Inom den nya rådgivande rollen ingår ett särskilt uppdrag för att underlätta omställningen för främst små och medelstora företag. Arbetet sker i nära samverkan med andra myndigheter och bransch.

- Den svenska sjöfarten är en mycket viktig pusselbit i arbetet för att uppnå regeringens klimatpolitiska mål. Men för att uppnå målen måste allt fler företagare ställa om sina transportkedjor från mindre klimatsmarta alternativ. Det är i sammanhanget viktigt att komma ihåg att ett enda normalstort fartyg på Östersjön kan ersätta hela 500 lastbilar. Men också att sjöfarten till skillnad från både det svenska väg- och järnvägsnätet inte lider av någon kapacitetsbrist, säger Fredrik Backman, sjöfartsrådgivare vid Sjöfartsverket.

Redan idag svarar de svenska inrikestransporterna för nästan en tredjedel av Sveriges totala utsläpp av växthusgaser. Därför har Sveriges riksdag sen tidigare också fattat beslut om att klimatutsläppen från alla transporter i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030, jämfört med 2010. Samtidigt visar tidigare beräkningar från Trafikverket istället att mängden gods kommer öka med 65 procent fram till år 2040.

Fredrik Backman som själv är sjökapten i grunden arbetar sen tidigare som ansvarig chef för Sjöfartsverkets rederi, och har dessförinnan mångårig erfarenhet inom sjöfartsbranschen.


För vidare information

Sjöfartsverkets presstjänst, 0771-40 90 09 (menyval 1), info@sjofartsverket.se

Alternativt besök Sjöfartsverkets hemsida http://www.sjofartsverket.se/sjofartsradgivaren

Ämnen

Taggar


Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.

Presskontakt

Sjöfartverkets presstjänst

Sjöfartverkets presstjänst

Presskontakt 0771-40 90 09

Relaterade nyheter