Skip to main content

Svensk-dansk sjötrafikövervakning i Öresund firar tio år

Pressmeddelande   •   Aug 30, 2017 12:13 CEST

Varje år passerar mellan 35 000 och 40 000 fartyg genom Öresund. Dygnet runt övervakas de av operatörerna på sjötrafikövervakningscentralen Sound VTS. Operatörerna gör årligen cirka 40 avvärjande ingripanden i form av information till fartyg.

Fredagen den 1 september firas att den dansk-svenska sjötrafikövervakningen Sound VTS i Malmö fyller tio år. Välkommen på pressvisning av centralen högst upp i Öresundshuset i Malmö kl. 12.30-14.


Varje år passerar mellan 35 000 och 40 000 fartyg genom Öresund. Dygnet runt, året om övervakas de av operatörerna på sjötrafikövervakningscentralen Sound VTS. Centralen bemannas av tjugo VTS-operatörer från Sverige och Danmark. Tre operatörer är alltid i tjänst och de arbetar med modern teknik för att övervaka och ge information till fartyg om trafiken i farlederna. Det kan gälla eventuella fel i farledsutmärkningen samt övriga hinder i farleden men även aktuellt väder, strömmar, vattennivåer och sikt.

- Öresund är ett trångt sund med mycket intensiv fartygstrafik som passerar på väg till och från de stora hamnarna utmed Östersjön. Sound VTS finns till för att främja sjösäkerheten. Varje år gör vi cirka 40 avvärjande ingripanden i form av information till fartyg om att de till exempel är på väg mot grund eller att de har för stort djupgående, säger Marco Svantesson, chef för den svenska personalen på Sound VTS.

Det speciella med Sound VTS är nämligen det täta samarbetet mellan Sverige och Danmark. I samband med att Öresundsbron började byggas installerades VTS-centraler på båda sidor av Öresund. Centralerna avvecklades runt millennieskiftet, men 2007 startades en gemensam central i Malmö på försök. 2011 beslutade FN:s sjöfartsorgan, IMO, att det svensk-danska samarbetet Sound VTS skulle bli obligatoriskt. Den svenska personalen kommer från Sjöfartsverket och den danska personalen är anställda av det danska Søværnet.

Välkommen till Sound VTS i Malmö fredagen den 1 september kl. 12.30
Välkommen på pressvisning av centralen fredagen den 1 september kl 12.30 - 14.00 på Sound VTS, Hans Michelsensgatan 9 i Malmö. Välkommen att se centralen från insidan och träffa operatörerna. Anmäl gärna ditt deltagande till daniel.lindblad@sjofartsverket.se.

Ytterligare upplysningar:
Sjöfartsverkets pressnummer, 010-478 48 40

Fakta om Sound VTS

  • VTS står för Vessel Traffic Service och används som ett samlande begrepp för sjötrafikinformation och service till sjötrafiken i hårt trafikerade eller miljökänsliga områden. I Sverige finns tio VTS-områden.
  • VTS-operatörerna informerar och ger rekommendationer till fartygsbefälen, allt för att förbättra sjösäkerheten och för en så effektiv passage genom Öresund som möjligt. Mottot är säker sjöfart för människa och miljö.
  • Alla fartyg över 300 bruttoton som avser att passera Öresund ska göra anmälan till Sound VTS med uppgifter om bland annat destination, fartygets djupgående, last och antal personer ombord. Anmälningsbenägenheten är nära 100 procent.
  • Enligt Öresundstraktaten, ett avtal som slöts 1857, får alla fartyg, både civila och militära, passera sundet fritt så länge som fartyget inte beter sig fientligt eller hotfullt.

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.