Skip to main content

Välkommen på pressträff på isbrytaren Atle den 19 juni

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2019 06:08 CEST

Atle är en av de fem svenska statsisbrytarna. Under sommaren 2019 gör hon elva hamnbesök utmed den svenska kusten då allmänheten bjuds ombord. Foto: Sjöfartsverket

På vintrarna hjälper isbrytaren Atle sjöfarten till och från svenska hamnar. I sommar kommer Atle att hjälpa sjöfartsbranschen med en helt annan uppgift, nämligen rekrytering av framtidens sjöfartspersonal. Det sker genom initiativet Sjöfartskonvojen, där allmänheten bjuds ombord på Atle på elva orter.

Välkommen på pressträff ombord på Atle i Uddevalla onsdagen den 19 juni kl. 12.00. Företrädare för Transportföretagen berättar mer om sjöfartens stora rekryteringsbehov. Karl Herlin, befälhavare på Atle, visar runt på fartyget och berättar mer om hur det är att arbeta inom sjöfarten.

Sjöfartskonvojen är ett initiativ där hela sjöfartsklustret är med och bjuder in allmänheten eftersom sjöfarten har ett stort rekryteringsbehov i dag och framöver. Konvojens mest iögonfallande bidrag är statsisbrytaren Atle som kommer att göra en turné runt den svenska kusten i sommar. Atle kommer att göra elva stopp i hamnar utmed kusten och på varje ort bjuds allmänheten ombord. Första hamnstopp är i Göteborg den 24 juni. Sjöfartskonvojen avslutas i Luleå den 18 juli. Innan dess finns det möjlighet att gå ombord på Atle i bland annat Lysekil (26 juni), Halmstad (28 juni), Norrköping (6 juli), Stockholm (9 juli) och Örnsköldsvik (14 juli). 

Ombord på Atle ges möjlighet att träffa befäl Karl Herlin och hans besättning samt studenter som utbildar sig till sjöfartens yrken och man kommer även få se hur man bor och jobbar ombord. Dessutom arrangeras en rad aktiviteter ombord och på kajen intill.

- Med Sjöfartskonvojen vill vi öka kännedomen och kunskapen om sjöfarten – om branschens utbildningar, yrken och karriärvägar. Eftersom 90 procent av allt gods och alla varor till och från Sverige transporteras på fartyg, är sjöfarten en förutsättning för hela samhället. Utebliven rekrytering kommer få direkt kännbara konsekvenser. Det skulle påverka andra verksamheter och näringar och därmed försämra deras möjligheter att växa och utvecklas, säger Caj Luoma, chef för kompetensförsörjning på Transportföretagen som är medarrangör av Sjöfartskonvojen. 

Även i framtiden kommer personal inom sjöfarten att behövas, teknikutvecklingen och digitaliseringen innebär inte att färre behövs men att yrkesrollerna kan komma att förändras. Eftersom sjöfarten generellt sett behöver en större mångfald som bland annat innebär fler kvinnor till branschen är det särskilt viktigt att nå ut och berätta om en modern bransch. 

Välkommen på pressträff ombord på Atle onsdag 19 juni

Plats: Isbrytaren Atle, gamla dockan i Uddevalla hamn. Samling vid port 3 på Kasenabbevägen (se karta: https://kartor.eniro.se/m/FJdQQ)
Tid: onsdag 19 juni kl. 12.00
Föranmälan: till Lars Ahlqvist, Sjöfartsverket, på 010-478 49 01

Ytterligare upplysningar

Ebba Fredin, pressansvarig Transportföretagen, 0730-447120 eller ebba.fredin@transportforetagen
Daniel Lindblad, presschef Sjöfartsverket, 010-478 48 40
Per Barkman, projektledare, Sjöfartskonvojen, 0703-42 66 57

Elva tillfällen att hälsa på ombord på Atle i sommar

Atle gör elva hamnbesök i samband med Sjöfartskonvojen sommaren 2019. Allmänheten är välkommen ombord kl. 10-15 vid varje tillfälle enligt datumen nedan:

Göteborg, Amerikaskjulet, kaj 36, 24 juni
Lysekil, Anderssonskajen, 26 juni
Halmstad, Nissankajen, 28 juni
Helsingborg, Spannmålskajen, 30 juni
Karlskrona, Verköhamnen, 2 juli
Norrköping, Pampushamnen, 6 juli
Stockholm, Frihamnen, F650, 9 juli
Härnösand, 12 juli
Örnsköldsvik, Stadskajen, 14 juli
Skellefteå, Skelleftehamn, Handelskajen/Jubileumskajen, 16 juli
Luleå, Gamla Malmkajen, 18 juli

Isbrytaren Atle – specialbyggd för att klara isarna i Bottniska viken

Statsisbrytaren Atle stod klar 1974 och var därmed först av isbrytarna i Atleklassen, där även Frej, Ymer samt de finska isbrytarna Urho och Sisu ingår. Atle är byggd för att assistera handelssjöfarten i alla förekommande isar i Östersjön och i Bottniska viken och har under åren visat sig vara mycket väl anpassad för detta syfte. Under issäsongen assisterar Atle handelssjöfarten till och från hamnar längs med Bottniska viken i både Sverige och Finland.

Längd ö.a: 109,5 meter
Bredd: 23,8 meter
Djupgående: 8,30 meter
Deplacement: 7800 ton
Isbrytningskapacitet: 1,2 meter jämn is i tre knops fart
Maskineri: 5 st. Wärtsilä S.E.M.T Pielstick 12 PC 2-2V, total effekt 25 000 hk

Säker sjöfart för människa och miljö. Sjöfartsverket är ett tjänsteproducerande affärsverk som till 70 procent finansieras med avgifter från handelssjöfarten. Omsättningen uppgår till två miljarder kronor och antalet anställda till cirka 1200. 

Sjöfartsverket arbetar för att hålla sjövägarna öppna och säkra. Våra verksamhetsområden är lotsning, farleder, isbrytning, sjökartläggning, sjötrafikinformation, sjö- och flygräddning och sjömansservice. Sjöfartsverket är ansvarig myndighet för sjö- och flygräddningen i Sverige. I Göteborg finns sjö- och flygräddningscentralen för hela landet, samlokaliserad med Kustbevakningen och Försvarsmakten.