This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Coronakrisen är här

Nyhet -

Coronakrisen är här

Coronakrisen är här. Riskgrupp för allvarliga sjukdomstillstånd är främst äldre med underliggande sjukdom, men i Kina har många i sjukvårdspersonalen, även yngre, blivit allvarligt sjuka och även dödsfall har skett. Det är en utveckling vi inte vill se här. Ställ in alla operationer och behandlingar som utifrån medicinsk bedömning kan vänta, föreslår Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson i en debattartikel i Dagens Medicin 13/3.

Under den senaste tiden har sjukhusvården, framförallt akutsjukhusen, satts under finansiell press. Utgångsläget för att hantera en coronakris är alltså inte det bästa och nu ser man hur vitt skilda beslut tas i de olika regionerna för att få bukt med infektionen. Detta visar på svagheten i 21 självstyrande regioner. Vi måste skapa solidariska och enhetliga regler och en långsiktig plan framåt.

Det som måste göras nu är bland annat:

  • Ta bort anställningsstopp på sjukhusen.
  • Locka tillbaka all den personal som under lång tid valt bort regionerna som arbetsgivare. Framförallt dem med intensivvårdskompetens.
  • Se till att läkare och annan sjukvårdspersonal får gå hem med full lön vid risk för smitta.
  • Se till att skyddsutrustning finns och att regioner fördelar tillgången lika över landet. Utrustning som finns ska fördelas solidariskt efter behov.
  • Ställ in alla operationer och behandlingar, som utifrån medicinsk bedömning kan vänta. Det handlar om att dels skydda dessa patienter från smitta på sjukhuset, dels motverka överbelastning av personal och befintliga vårdplatser. Effekten blir också att man har större möjlighet att både låta personal gå hem för egen karantän och klara personalbehovet vid stängning av skolor och andra inrättningar, då sjukvårdspersonal måste ta hand om egen familj i större utsträckning.
  • Anställ AT- och ST-läkare, och andra utbildningstjänster för olika personalkategorier. Dessa kommer att behövas i stor mängd när vården återgår från kris och beredskapsläge och vi ska komma ikapp med vanlig vård.

Läs hela artikeln i Dagens Medicin

Ämnen

Taggar

Regioner


Sjukhusläkarna är den största yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund. Vi organiserar överordnade läkare och specialistkompetenta läkare på sjukhusen. Läkare som är professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten är också våra medlemmar. Vi har cirka 19 500 medlemmar.

Presskontakt