Skip to main content

Även om tranorna har lyft från Hornborgasjön finns det bra tryck i ledningarna, med vatten, avlopp och fiber!

Nyhet   •   Maj 06, 2014 14:33 CEST

Hornborga och Sätuna är två socknar vackert belägna vid Hornborgasjön i Skaraborg, nära Falköping, Skara och Skövde. Området är känt för sitt fantastiska fågelliv. På vårarna vallfärdar fågelskådare till området från hela Europa för att titta på den spektakulära trandansen.

Hus och gårdar, cirka 100 stycken, ligger vackert inbäddade i naturen, med lite avstånd från varandra. Eftersom de två socknarna ligger utanför kommunens verksamhetsområde löste man tidigare vatten- och avloppsfrågan med enskilda avloppsanläggningar och egna borrade eller grävda vattenbrunnar.

För ett par år sedan började dock några fastigheters brunnar att sina. Kommunen blev samtidigt allt strängare med att godkänna enskilda avloppslösningar. MÖS, Miljösamverkan Östra Skaraborg, dömde ut allt fler enskilda avlopp och begärde att dessa skulle åtgärdas. Grundvattnet måste skyddas. Området har ett högt skyddsvärde på grund av Hornborgasjön med sitt rika fågelliv. Dessutom är området fullt av kulturminnesskyddade fornminnen.

En idé om att samverka för en gemensam vatten- och avloppslösning väcks

Att borra efter vatten och få ett åläggande från miljöförvaltningen att åtgärda avloppet kan på sikt bli en mycket kostsam historia för fastighetsägaren, eftersom en avloppsreningsbädd måste göras om efter ett antal år.

Förre riksdagsmannen Bengt Kindbom(C) bodde i närområdet. Han hade drivit liknande projekt tidigare och hade god kontakt med länsstyrelsen. Han ville väcka intresset för en gemensamhetslösning och bjöd därför in tillsammans med Centerpartiavdelningen på orten till ett informationsmöte. Med på mötet från Hornborga och Sätuna var bland andra Eva Dahlgren och Richard Löfving som tillsammans med andra intresserade bildade en opolitisk arbetsgrupp med målsättning att få vatten och avlopp till de boende i området. En samfällighet bildades för att ta tag och strukturera VA-projektet.

Stort stöd från den landsbygdsvänliga kommunen

Trots att Hornborga och Sätuna socken låg utanför kommunens verksamhetsområde, ville kommunen stödja projektet eftersom det var viktigt ur ett miljöperspektiv. Kommunen beviljade ett visst ekonomiskt stöd för de som anslöt sig. De fanns också med tillsammans med länsstyrelsen för att finnas till hands med sin kompetens när ledningsnätet skulle projekteras eftersom ledningarna skulle dras i ömtålig miljö och över privat mark.

Från projekt till färdigt driftsatt system.

Att ta sig an en så pass komplex fråga som vatten och avlopp för ett område utan att ha det som yrke kräver mycket nyfikenhet, engagemang, och faktiskt en stark vilja att lösa problem, det kan Eva och Richard intyga. Det fanns dock en bred bas att stå på och en rad olika kompetenser bland medlemmarna. Alla var mer eller mindre engagerade i projektets olika faser. Tillsammans hade man beslutat om att man ville ha en helhetslösning och en leverantör som kunde leverera ett färdigt system.

Varför valdes LPS-systemet från Skandinavisk Kommunalteknik till samfälligheten?

En vatten- och avloppslösning för 70 anslutna medlemmar med relativt långa avstånd mellan fastigheterna är både komplex och kostsam. Det finns inte utrymme att göra felbeslut. Man måste ha en pålitlig leverantör med erfarenhet från tidigare, liknande projekt. Skandinavisk Kommunalteknik (SKT) hade levererat och driftsatt LPS tryckavloppssystem i över 150 kommuner och många samfälligheter, vilket kändes tryggt, berättar Richard.

Att det slutgiltiga valet föll på Skandinavisk Kommunalteknik berodde på deras helhetslösning. Det ingick projektledning, system och stöd och inte bara en leverans av pumpar och tankar som skulle levereras till en plats.

SKT hjälpte till med en hel del under projektets gång. Bland annat med förfrågningsunderlag, teknisk beskrivning, detaljritningar och dimensionering. SKT levererade dessutom material som pumpar, tankar, tryckstegringsstation, automatikskåp samt material för vattenmätare. SKT fanns också tillgängliga under hela projektets gång och svarade på frågor när det behövdes, sammanfattar Richard.

Nu är alla etapper igång och det fungerar utmärkt! De boende som har fått vatten och avlopp är mycket nöjda. Kvaliteten på vattnet är otroligt bra och det känns bra att avloppet går en kontrollerad väg till reningsverket.

Kontakperson: Svante Hagman, Skandinavisk Kommunalteknik, +46 8 544 407 90

Foto: Nina Backlund, Naturum, Hornborgasjön


Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.