Skip to main content

Kontraktspriset justeras 20 öre från 1 februari

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2011 12:52 CET

Kontraktspriset justeras 20 öre från 1 februari

2010 var ett av de mest framgångsrika åren i Skånemejeriers historia, då föreningen haft en stark tillväxt och god lönsamhet, som resulterat i ett mycket konkurrenskraftigt pris till mjölkbönderna. I januari betalade föreningen ut den högsta utbetalda betalningsförmågan någonsin, med 4,08:- för konventionell mjölk och 5,43:- för ekologisk mjölk i januari.

För att klara kassaflödena har Skånemejeriers styrelse nu beslutat att sänka kontraktspriset med 20 öre från 1 februari. Orsaken är att tillströmningen av mjölk till föreningen ökade kraftigt i januari 2011 och vi jobbar hårt med att avsätta den nya volymen till lönsamhet sedan årsskiftet. Invägningen av mjölk har ökat med drygt 25% vid en jämförelse av invägningen i januari 2011 jämfört invägning av mjölk i januari år 2010. Samtidigt är efterfrågan på mjölkprodukter alltid lägre under de första månaderna på ett nytt år.

-Trots prishöjningar på världsmarknaden belastar mjölkpulver fortfarande vårt resultat då vi betalar ut en betydligt högre utbetald betalningsförmåga till våra medlemmar än vad vi tjänar in på pulverförsäljningen, säger styrelsens ordförande Anders Olsson.

-Skånemejeriers styrelse har nu därför tillfälligt beslutat att korrigera avräkningspriset nedåt, med 20 öre per kilo mjölk från den 1 februari. Det är en tillfällig åtgärd och en anpassning till efterfrågan på marknaden och de kassaflöden vi uppnår, fortsätter Anders Olsson.

Orsaken till åtgärden är främst en kassaflödesfråga då också tunga investeringar 2011 och kraftig ökning av uppbyggnad av ostlager (Allerum) kräver rörelsekapital. Styrelsens absoluta mål är att kassaflödet skall vara positivt under hela 2011, i princip månad för månad.

- Vi investerar mycket pengar just nu i våra anläggningar för att uppnå ännu högre produktivitet. Det är ett måste för framtiden, konstaterar VD Björn Sederblad. Vi får räkna med att priset till ägarna åker snabbare upp och ner i framtiden än tidigare.

- Skånemejeriers budget för utbetald betalningsförmåga för år 2011, beräknas dock hålla. Det innebär 3,54 kr/kg för konventionell mjölk och 4,89 kr/kg för ekologisk mjölk. Även den långsiktiga strategin för de kommande tre åren ligger fast, nämligen att nå en utbetald betalningsförmåga på konventionell mjölk på 4 kronor per kilo mjölk innan år 2014, konstaterar styrelsen ordförande Anders Olsson.

Samtidigt konstaterar Anders Olsson att prisnivån på svenskproducerad mjölk är alldeles för låg.

-Det är på tiden att vi svenska mjölkbönder får betalt för den råvara vi producerar. De höjda internationella priserna på mjölkråvara pekar på att en prishöjning även på den svenska marknaden är motiverad, betonar Anders Olsson.

Mer detaljerad information om årets bokslut, kommuniceras i första veckan i mars 2011.

 

För ytterligare upplysningar var vänlig kontakta:

Anders Olsson, styrelsens ordförande     Mobil: 0705-35 69 17

Björn Sederblad VD                                   Tel: 040 – 31 39 26

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av cirka 600 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 590 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy