Skip to main content

Ny höjning till Skånemejeriers mjölkbönder

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2010 10:00 CEST

Skånemejeriers styrelse har idag vid ett extra möte, beslutat att betala ut en tilläggsbetalning på 30 öre per kilo mjölk, retroaktivt från den första oktober till den sista december år 2010 till sina mjölkleverantörer.

Det innebär att leverantörerna får ett genomsnittligt avräkningspris på 3:73 kronor per kilo mjölk fram till årsskiftet.  Detta pris är ett genomsnitt av kontraktspriset samt de olika tillägg som mjölkbonden kan få, t ex kvalitets - och kvantitetstillägg. 

Det är Skånemejeriers positiva delårsbokslut som ger utrymme för att betala ut mer pengar till mjölkleverantörerna. Skånemejerier visar även i år ett starkt resultat för årets första åtta månader på +51,1 MSEK. År 2009 var resultatet för samma period +37,6 MSEK. 

-  Vi har haft en mycket stark försäljningsutveckling för såväl färskvaror som för våra fruktdrycker BRAVO och ProViva under årets första åtta månader. Det ger oss nu möjligheter att kunna betala våra ägare ett högre avräkningspris, konstaterar Skånemejeriers VD Björn Sederblad.

Utöver tilläggsbetalningen på 30 öre per kilo, så delar Skånemejerier även ut 15 öre per kilo mjölk till sina ägare, som en följd av försäljningen av ProViva AB till den franska mejerikoncernen Danone. Dessa pengar betalas ut retroaktivt för perioden 1 januari till den 30 september år 2010. 

-  Skånemejerier är på väg mot ett mycket starkt resultat för hela år 2010 och vi ser att våra affärer utvecklas mycket positivt. Vårt varumärke är starkt och vi får nu nya möjligheter att under år 2011 kunna stärka våra positioner på marknaden ytterligare i och med våra uppköp av Lindhals Mejeri, Östgötamjölk och samarbetet med Wernerssons Ost. Vårt samägande med den franska mejerikoncernen Danone kommer också att öppna nya dörrar för en internationell lansering av ProViva, vilket på sikt kan ge ökade intäkter för Skånemejerier, fortsätter Björn Sederblad. 

- Vårt avräkningspris kommer att vara mycket konkurrenskraftigt och våra ägare kan se fram emot en stark efterlikvid. Vår strategi, att skapa tillväxt genom samarbeten, uppköp och samgående med andra företag, börjar ge resultat, konstaterar styrelsens ordförande, Anders Olsson.

För ytterligare upplysningar, var vänlig kontakta:
VD Björn Sederblad  Tel: 040 – 31 39 26
Styrelsens ordförande, Anders Olsson Mobil: 0705 – 35 69 17

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av 580 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 600 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera