Skip to main content

Skånemejerier först med klimatcertifiering

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2011 09:00 CET

Skånemejerier blir först i Sverige bland de stora mejerierna att erbjuda klimatcertifierad mjölk. Den första klimatcertifierade Skånemejerigården är Wanås Gods utanför Kristianstad.

I och med lanseringen av den klimatcertifierade mjölken erbjuder nu Skånemejerier ett heltäckande utbud av lätt-, mellan- och standardmjölk som både är lokalproducerad och ekologisk - två viktiga klimatfaktorer. Skånemejeriers ekologiska standardmjölk är ursprungsmärkt och konsumenten kan vara säker på att mjölken i förpackningen kommer från enbart Wanås Gods. Enligt en undersökning gjord 2010 av YouGov Opinion vill tre av fyra konsumenter kunna välja mat med lägre klimatpåverkan och nästan varannan kan tänka sig att betala mer för sådan mat.

KRAV, Svenskt Sigill och ledande experter på klimat, jordbruk och livscykelanalyser har tillsammans med Skånemejerier tagit fram regler och villkor som grund för certifieringen av mjölken från Wanås Gods.

- Det känns helt rätt att vi deltar i denna nya satsning, då jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods sedan tidigare bedrivs ekologiskt och kontrolleras enligt KRAV, säger Wanås driftsledare Per-Åke Nilsson.

Målet är att minska mjölkens klimatpåverkan och underlätta för konsumenten att göra ett medvetet miljöval.

- Livsmedelsproduktion och distribution står för 20-25 procent av Sveriges samlade utsläpp av växthusgaser. För Skånemejerier, som jobbar väldigt aktivt med miljöfrågor, känns det oerhört angeläget att nu erbjuda konsumenten ekologisk lokalproducerad, ursprungsmärkt mjölk som dessutom är klimatcertifierad, säger Henrik Lundgren, kategoriansvarig på Skånemejerier.

På Wanås Gods odlas nästan allt foder på egna åkrar och gården använder förnybar energi i sin mjölkproduktion. Utbildning i sparsam körning finns inplanerad och effektivisering av energi- och kväveanvändningen pågår. På Wanås Gods räknar man med att minska klimatpåverkande utsläpp bara på energisidan med cirka 10 procent med de åtgärder som genomförts för certifieringen. Till detta ska tidigare åtgärder läggas.

-  Vi arbetar ständigt med att minska vår klimatbelastning från verksamheten på gårdarna fram till att färdiga produkter finns ute i butik. Därför känns klimatcertifieringen som ett naturligt steg i vårt hållbarhetsarbete, menar Armina Mustafic, miljöansvarig på Skånemejerier. Konsumenten får möjlighet att köpa ekologisk mjölk med lägre klimatpåverkan som dessutom är lokalproducerad och ursprungsbestämd.

Klimatcertifieringen innefattar idag mjölkproduktionen på gården, vilket är den absolut största delen av produktens klimatpåverkan. Arbetet med att klimatcertifiera resten av förädlingskedjan av mjölken såsom transporter, mejeri och förpackning ska vara klar den 31 december 2012.

Skånemejeriers nya klimatcertifierade mjölk från Wanås gods börjar säljas i butik under vecka 6 och kostar 12,50 kronor/liter.

 

För mer information om klimatcertifieringen, se www.klimatmarkningen.se eller kontakta:

Henrik Lundgren, Kategoriansvarig, Skånemejerier, 040-313917 eller mail: henrik.lundgren@skanemejerier.se

Armina Mustafic, Miljöansvarig, Skånemejerier, 040-142710 eller mail: armina.mustafic@skanemejerier.se

Per-Åke Nilsson, Wanås Gods, 0708-670 171 eller mail pan@wanas.se

 

Pressbilder finns att ladda ned på http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/skanemejerier

Om Wanås Gods
Wanås Gods AB bedriver skogs- och jordbruk. Skogsmarken på godset har skötts enligt uthålliga principer i mer än 100 år. Jordbruket och djurhållningen på Wanås Gods bedrivs ekologiskt och kontrolleras av KRAV. På gården finns det totalt 13 anställda, varav sju arbetar med mjölkproduktionen. Korna mjölkas i karusell med 32 platser. På gården odlas vall, spannmål, proteingrödor och majs till korna. Gårdens 470 kor producerar 3 200 000 kg mjölk per år. www.wanas.se/godset/

 

 

Om Skånemejerier
Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av cirka 600 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 590 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy