Skip to main content

Skånemejerier på prispallen igen

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:31 CEST

Marknadsföreningen i Malmö delar årligen ut MiM-priset i syfte att uppmärksamma, stimulera och inspirera andra till nytänkande, utveckling och debatt inom marknadsföringens område. Det är med stor glädje och stolthet som Skånemejerier i år fick motta den fina utmärkelsen.

-  Vi tar emot priset å alla våra trogna konsumenters och bönders vägnar. Utan deras stöd och uppmuntran hade vi inte befunnit oss där vi är idag, säger Caroline Olsson, Marknadsdirektör på Skånemejerier.

Priset och utnämningen "Årets Marknadsförare" visar på alla de positiva effekter en väl genomförd marknadsföringsstrategi kan innebära för såväl företag som samhälle. Juryns motivering för att utnämna Skånemejerier till Årets Marknadsförare 2010 lyder:

Att vända en negativ situation till något så positivt kräver både engagemang, övertygelse, vilja och en stark kärlek till produkten! Här har man arbetat lyhört, snabbt och okonventionellt för att både bygga och ta tillvara en värdeskapande kunddialog. Skånemejerier lyckades också fånga konsumenternas reaktioner genom att snabbt utveckla kanaler (facebook, twitter, blogg mm.) och på sås vis vara närvarande i rätt forum. Att involvera bönderna har gjort kommunikationen personlig och sympatisk.  Bra och innovativt gjort!”

På Skånemejerier pågår arbetet oförtrutet med att lyfta fram värdena kring ursprungsmärkt mjölk, innovativa hälsoprodukter och smakfull matlagningsinspiration.

- En sådan här utmärkelse stärker oss förstås, men ödmjukheten och tacksamheten kommer ändå i första hand. Vi förädlar råvaran och förmedlar värdet, men det är bonden som är den sanne hjälten, fortsätter Caroline Olsson.

För mer information, vänligen kontakta:
Caroline Olsson, Marknadsdirektör, 040-313905

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av 580 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 600 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera