Skip to main content

Skånemejerier stannar kvar i Svensk Mjölk

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2011 11:00 CEST

Skånemejerier har övervägt att träda ut ur branschorganisationen Svensk Mjölk. En anledning är att mejeri och ägarstrukturen har - och kommer att, fortsätta förändras kraftigt på den svenska marknaden. För Skånemejerier är förutsättningarna för ett medlemskap i Svensk Mjölk att kunna vara delaktig i att påverka utvecklingen för den svenska mjölkbonden.

Skånemejerier lämnade i juni in en begäran om utträde ur Svensk Mjölk. Bakgrunden var att företagets motion till Svensk Mjölks stämma om en översyn av branschorganisationens verksamhet och finansiering avslogs.

Skånemejerier finner denna fråga fortsatt mycket viktig. Ett avgörande skäl till att inte lämna branschorganisationen är, att Svensk Mjölk innehar licensen av de registrerade varumärkena Präst, Herrgård och Grevé. Förhandlingsutrymmet har här varit låst.

– Skånemejerier är en stor leverantör av svensk ost, med vårt varumärke Allerum i spetsen, där även varumärkena Präst, Herrgård och Grevé har stor betydelse för vår framgång på marknaden. Eftersom Svensk Mjölk innehar rättigheterna för dessa tre varumärken, anser vi att det är bättre för oss att vara kvar som medlemmar i organisationen, än att riskera en långvarig juridisk process för att få tillgång till rättigheterna för dessa varumärken, konstaterar Anders Olsson, ordförande i Skånemejeriers styrelse.

Skånemejeriers styrelseordförande Anders Olsson finner att diskussionerna med Svensk Mjölk för övrigt varit positiva och att det finns en lyhördhet till ett förnyat syn- och arbetssätt för att rädda svenska mjölkvolymer, som idag står inför en kris.

– Vi tycker att det är viktigt att stanna kvar och fortsätta arbeta för en förändring av branschorganisationen, med ett tydligare uppdrag att förbättra lönsamheten i de enskilda mjölkböndernas företag, betonar Anders Olsson.

 

För mer information, var vänlig kontakta Anders Olsson, styrelseordförande Skånemejerier,
mobil 070-535 69 17.

Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av cirka 600 mjölkbönder i södra Sverige. Vi värnar om mångfalden på den svenska mejerimarknaden. Bland våra varumärken finns Skånemejerier, Bravo, Allerum, Smålands- och Blekingemjölk. Vi omsätter drygt 3 miljarder kronor och har ca 590 anställda. I Skånemejerierkoncernen ingår dotterbolagen Hjordnära, Lindahls mejeri och Östgötamjölk. Vi är också delägare i Skånemejerier Storhushåll AB samt ProViva AB.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera