Skip to main content

Skånemejeriers ost närmar sig klimatneutral

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2009 12:46 CEST

Skånemejerier i Kristianstad, där man tillverkar ost, skall gå över till biobränsle. Från och med hösten 2009 kommer man att elda med flis i stället för med olja. Tack vare denna satsning minskar vi klimatpåverkan med drygt 90 %.

Med flis som värmekälla kan mejeriet helt räkna bort sina CO2-utsläpp från ångproduktionen. Flis är ett biobränsle från skogsindustrin. Träden använder koldioxiden i luften för att bygga upp sin biomassa som sedan frigörs när den eldas upp. Summan blir noll till skillnad från ett fossilt bränsle som tas upp från depåer i jordskorpan.

- Vi får nästan en klimatneutral ost, konstaterar Skånemejeriers platschef i Kristianstad, Göran Nyström, som påminner att elproduktionen ännu inte är 100 % klimatneutral.

Kristianstadsmejeriet har tidigare eldat med olja för att producera ånga till processen. Den årliga förbrukningen har legat kring 1800-1900 m3 olja per år, vilket motsvarar nästan 20 GWh. När oljan förbränns bildas diverse biprodukter, främst koldioxid och vatten. Koldioxiden, som finns naturligt i atmosfären, bidrar med att öka på växthuseffekten vilket på sikt leder till ett varmare klimat.

I Kristianstad står oljan för ungefär 60 % av den totala energiförbrukningen. De övriga 40 % står elförbrukningen för där kompressorer och kylmaskiner är de stora förbrukarna. Av dessa 40 % är det cirka 13 % som bidrar med koldioxid. De övriga energikällorna är bland annat vattenkraft, kärnkraft, biobränsle och vindkraft.

Ett mejeri i Kristianstads storlek släpper årligen ut cirka 5000 ton koldioxid i atmosfären. Men det blir det alltså ändring på från och med i höst. Att ha ett eget fliseldande verk inom mejeriet hade inte varit en möjlig lösning.

- Vi har valt en lokal leverantör av flis, nämligen det fliseldade Allöverket ett par hundra meter bort, berättar Göran Nyström vidare.

Skånemejerier minskar sina utsläpp med 5000 ton CO2 . För att illustrera vad det innebär kommer här några jämförelser:

  • Att ensam köra E4:an mellan Malmö-Stockholm i en medelstor bil, nonstop i drygt 25 år. Då hinner du lite över 20000 vändor.
  • Uppvärmning av 1000 medelstora villor i Mellansverige under ett år.
  • Att Skånemejerier minskar sina CO2-utsläpp med 25 % (transporter ej medräknade)

För ytterligare information, vänligen kontakta

Miljöansvarig: Fredrik Javensköld, fredrik.javenskold@skanemejerier.se, 040-142856

PR-ansvarig: Sara Brynskog, sara.brynskog@skanemejerier.se, 040-313968

Skånemejerier är det nära mejeriföretaget med sitt ursprung i Skåne. Vi tar årligen emot ca 360 Mkg mjölk som bland annat säljs som mjölk, grädde, fil, yoghurt och matlagningsprodukter. I vår portfölj ingår även varumärkena Bravo, ProViva och Allerum. Skånemejerier är en ekonomisk förening som ägs av 600 mjölkbönder i Skåne och delar av Småland. Vi omsätter 2,9 miljarder kronor och har 560 anställda.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy