Skip to main content

Pressmeddelande från Skånes Dansteater

Pressmeddelande   •   Feb 09, 2010 16:55 CET

Regionstyrelsens ordförande, Jerker Swanstein (M) och ordförande för kulturnämnden i Region Skåne, Rolf Tufvesson (KD), har idag meddelat att Skånes Dansteater kommer att få ett ekonomiskt tillskott på 23 miljoner kronor för åren 2010-2013.

Bakgrunden är den utvecklingsplan (bifogas) som antogs av Skånes Dansteaters styrelse i december 2008. Den har hittills varit ofinansierad men utgjort ett av grunddokumenten för uppdragsöverenskommelsen mellan Region Skånes kulturnämnd och Skånes Dansteater.
Till bakgrunden hör också den av regionstyrelsen beställda utredningen som lämnade in sin rapport i juni 2009.

- Jag har idag fått glada besked i min egenskap av ordförande för Skånes Dansteater, att regionledningen satsar stort på Skånes Dansteater. Det är mycket glädjande för hela styrelsen och verksamheten att vi fått förtroendet att utveckla teatern. Vi har i Skånes Dansteater en mycket kompetent kulturinstitution som regionledningen nu satsar ökade resurser på. Det känns idag som ett lyft att regionledningen i dessa bistra tider satsar på kulturen i Region Skåne. Det visar att man har insikt om kulturens mervärde för människors hälsa och utveckling, säger Skånes Dansteaters ordförande Anna-Kerstin Larsson.

- Ambitionen med utvecklingsplanen har varit att vi ska bli en bättre resurs för regionen, genom ökad tillgänglighet, parallella produktioner, större verksamhet i det egna huset och konstnärlig fördjupning. Dagens besked innebär fantastiska möjligheter, men vi vill poängtera att det handlar om 23 miljoner över fyra år, säger Åsa Söderberg, vd och konstnärlig ledare för Skånes Dansteater.

- När vi har sett beslutet får vi analysera i detalj och ta fram en handlingsplan för de kommande åren, avslutar Åsa Söderberg.

Skånes Dansteaters omsättning 2009 var 34 miljoner kronor.

Frågor besvaras av Åsa Söderberg, VD och konstnärlig ledare, tel. 0703153878.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy