Skip to main content

Bristande järnvägsunderhåll behöver åtgärdas

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 16:08 CEST

I ett öppet brev till infrastrukturminister Anna Johansson och generaldirektör Lena Erixon, Trafikverket, kräver Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden Region Skåne och Linus Eriksson, trafikdirektör, Skånetrafiken, omedelbara åtgärder för att komma till rätta med de allvarliga brister som finns i underhållet av den skånska järnvägen.

Skåne har Sveriges näst största tågsystem med över 50 miljoner tågresenärer varje år i Öresundstågs- och Pågatågssystemen. De senaste veckornas ovanligt många förseningar i tågtrafiken gör att Stefan Svalö och Linus Eriksson nu vänder sig direkt till näringsdepartementet och Trafikverket för att understryka det besvärliga trafikläget.

- Störningarna i det skånska järnvägsnätet får stora konsekvenser för våra resenärer. Det handlar om sviktande strömförsörjning, problem i växlarna och banarbete som inte planeras och informeras tydligt. Trafikverket ger inte Skånetrafiken förutsättningar att bedriva en väl fungerande trafik. Det är ett allvarligt problem, därför för vi nu fram behovet av ett möte med generaldirektören för Trafikverket och infrastrukturministern där vi kommer framföra att de bör ta fram konkreta åtgärder skyndsamt, säger Stefan Svalö (S) ordförande i kollektivtrafiknämnden.

De senaste veckornas problem i tågtrafiken gör att även vissa privata arbetsgivare väljer att sätta in egna ersättningsbussar vilket får Skånetrafikens trafikdirektör att reagera:

- De allvarliga problemen grundar sig i ett kvalitetsmässigt undermåligt underhållsarbete. Det har innefattat bland annat sviktande strömförsörjning, problem i växlar och banarbetsplanering som lämnar mycket övrigt att önska. Trafikverket ger i dagsläget oss inte förutsättningar att bedriva en fungerande trafik, säger Linus Eriksson.

För mer information, kontakta:

Stefan Svalö (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden
nås genom Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn. 0725- 97 14 27

Linus Eriksson, trafikdirektör Skånetrafiken

nås genom Anna Fjellner, pressansvarig, tfn 0768-89 05 52

Skånetrafiken – det naturliga valet för dig som reser i Skåne
Varje dag reser cirka 250 000 personer med någon av våra 14 000 dagliga turer med buss och tåg. Varje år görs fler än 152 miljoner resor med 111 Öresundståg, 67 Pågatåg, 3 Krösatåg, 600 regionbussar, 400 stadsbussar och 400 serviceresefordon. Skånetrafiken är en förvaltning inom Region Skåne och ansvarar för kollektivtrafiken i Skåne. All trafik körs av företag som upphandlats i konkurrens. Omsättningen är cirka 4,5 miljarder kronor årligen. www.skanetrafiken.se